Skip to main content

Datorsimulering för effektivare konstruktionsprocess

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 08:01 CEST

Modellbaserade tester och simuleringar ger inte bara möjligheter att visa att system fungerar som det är tänkt, de kan också användas för att hitta nya utföranden. Fotios Kasolis kombinerar i sin avhandling datorsimulering och optimeringsalgoritmer för att utforma akustiska komponenter. Kasolis försvarar sina resultat fredagen den 19 september vid Umeå universitet.

Datorsimuleringar är i dag ett tids- och kostnadseffektivt komplement till testning på prototyper. Optimeringsalgoritmer handlar om att hitta den "bästa", den maximala eller minimala lösningen till ett problem, där problemet är formulerat i matematiska termer och löses med hjälp av datorer.

Fotios Kasolis har i sin avhandling utvecklat och analyserat metoder som automatiserar den traditionellt manuella konstruktionsprocessen genom en kombination av datorsimulering och optimeringsalgoritmer. En viktig del i Fotios Kasolis avhandling handlar om utformning av akustiska komponenter.

– Metoden som jag har utvecklat kan användas för konstruktionsoptimering av till exempel akustiska horn, som används i ljudanläggningar (PA-system) vid konserter och biografer.

Avhandlingsarbetet är utfört på UMIT Research Lab vid Umeå universitet. Här samlas ett 50-tal forskare och ingenjörer för grundläggande forskning inom beräkningsvetenskap och nya tillämpningar. I samarbete med industripartners utforskas och utvecklas nya digitala verktyg för design, simulering, styrning och optimering.

Avhandlingen är publicerad digitalt:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-92538

Om disputationen:

Fredagen den 19 september försvarar Fotios Kasolis, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: The materialdistribution method: analysis and acoustics applications. Svensk titel: Materialdistributionsmetoden: analys och akustiktillämpningar.

Disputationen äger rum klockan 10:15 i sal MC413 i MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Volker Schulz, institutionen för matematik, Trier University.

För mer information, kontakta gärna:

Fotios Kasolis, institutionen för datavetenskap
Telefon: 073-973 36 20
E-post: fotios@cs.umu.se

Fotios Kasolis kommer från Grekland och har studerat vid Aristotle University of Thessaloniki och Lund Universitet.

Högupplöst porträttfoto Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.