Skip to main content

Efterfrågad fotosamling nu ute på nätet

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:59 CET

En bilddatabas med över 7 000 fotografier ur arkeolog Gustaf Hallströms arkiv har publicerats på webben av Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.

Gustaf Hallström (1880-1962) var en av de första arkeologer som intresserade sig för den nordskandinaviska förhistorien. I sin forskning gjorde han många äventyrliga resor på Nordkalotten och i Ryssland. Med på sina forskningsresor hade Hallström ofta sin kamera för att på plats dokumentera miljöer, personer och utgrävningsfynd.

Arkivet efter Gustaf Hallström - som idag förvaras vid Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek - innehåller närmare 10 000 fotografier. Bilder ur Hallströms fotosamling har länge varit efterfrågade av forskare både inom och utom landets gränser. Många av bilderna har även genom åren förekommit i olika utställnings-sammanhang.

Inom projektet ”Det digitala biblioteket” vid Umeå universitetsbibliotek har det stora fotomaterialet nu ordnats, registrerats och digitaliserats. Forskningsarkivet har skannat över 7 000 negativ och fotografier som nu finns sökbara i en bilddatabas via Forskningsarkivets hemsida. Här återfinns bland annat foton från Hallströms resor på Nordkalotten, Ryssland, Baltikum och Kina i början av 1900-talet. I fotosamlingen finns även dokumentationer från fångläger i Sibirien under första världskriget, säljakt på Holmön 1926 samt åtskilliga bilder från Hallströms egen hemmiljö i Stockholm och Roslagen.

Det samlade bildmaterialet sträcker sig tidsmässigt över en femtioårsperiod (1906-1956) och till en stor del av bildmaterialet finns även fotojournaler bevarade. I databasen finns uppgifterna från fotojournalerna registrerade tillsammans med fotografierna.

Hallströms fotografisamling nås via länken:
http://www.foark.umu.se/samlingar/fotografier.htm


För mer information, pressbilder m.m. kontakta:
Göran Larsson eller Anders Lindberg, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
Telefon: 090-786 57 82, 786 77 91
E-post: goran.larsson@foark.umu.se, anders.lindberg@foark.umu.se