Skip to main content

Efterlyses: Umeåelever till banbrytande forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 12:53 CEST

Vi möter den utanför mataffären, vid busshållplatsen, i simhallen. Anslagstavlan – fylld av handskrivna lappar, budskap, affischer. Men vad fyller den analoga anslagstavlan för funktion i dessa digitala tider? Vem säger vad? Och varför? Forskare söker nu hjälp från skolelever att kartlägga innehållet på anslagstavlor i Umeå och runtom i Sverige.

– Vi vill uppmuntra skolor i Umeå att vara med och bidra till detta spännande forskningsprojekt. Projektet kan leda till en mängd spännande diskussioner i klassrummet om vilket samhälle vi lever i och hur vi till exempel förväntar oss att ta del av information, säger Marianne Eik, projektledare för ForskarFredag Umeå.

Elevernas uppgift blir att under de två sista veckorna i september fotografera en anslagstavla, skriva av informationen på anslagen och skicka in fotografier och text till forskarna. Forskarna vill bland annat undersöka vilka behov anslagstavlan fyller i dagens samhälle, vilken information som förmedlas, och hur text och bild används för olika budskap.

– Ingen har tidigare kartlagt svenska anslagstavlor på det här viset. Det är också det första projektet inom humanistisk forskning där elever hjälper forskare i så kallad medborgarforskning i Sverige, säger Christopher Kullenberg, som forskar om medborgarforskning vid Göteborgs universitet.

– Vi är nyfikna på om flera språk används i samma anslag, hur olika språk används för olika typer av anslag och vilka skillnader som finns mellan olika delar av landet. Elever med särskilda språkkunskaper kommer därför att ha en viktig roll i att översätta anslag på andra språk till svenska, säger Johan Järlehed, språkforskare vid Göteborgs universitet.

Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag, som arrangeras den sista fredagen i september varje år. Syftet är att skapa möten med forskare och visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! I år firas ForskarFredag på 30 orter i Sverige den 30 september. I Umeå kan nyfikna besökare bland annat besöka Umevatoriet under denna eftermiddag och kväll.

Lärare som vill anmäla sina klasser till massexperimentet kan läsa mer på ForskarFredags webbplats – forskarfredag.se.

För mer information och pressbilder, se www.forskarfredag.se eller kontakta:

Christopher Kullenberg, forskare, christopher.kullenberg@theorysc.gu.se, 073-508 30 22

Johan Järlehed, forskare, johan.jarlehed@sprak.gu.se, 070-963 26 73

Marianne Eik, projektledare ForskarFredag Umeå, 090-71 80 20

ForskarFredag är en del av europeiska Researchers’ Night och arrangeras av lärosäten, science centers, museer, kommuner och regioner. Evenemangen samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Sveriges Ingenjörer, SULF – Sveriges universitetslärarförbund, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet och Vinnova.ForskarFredag finansieras även av EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.