Skip to main content

Europeiska CBRNE-centret utbildar FN-inspektörer

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 08:00 CEST

När larmet om misstänkt användning av kemiska vapen i Syrien ljöd skickade FN ett inspektörsteam med kemiexperter till Syrien. Teamet leddes av Åke Sellström som var med och grundade Europeiska CBRNE-centret. Nu har centret fått det prestigefulla uppdraget av FN att utbilda de gruppledare som rycker ut om användning av biologiska vapen misstänks.

Det är inte första gången Europeiska CBRNE-centret utbildar FN-inspektörer. 2009 organiserades den första utbildningen för FN-inspektörer i Umeå, i samarbete mellan centret, försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Då utbildades experterna i teamen, nu är det dags för deras chefer, gruppledarna. Då upplevdes en attack med kemiska eller biologiska vapen som avlägsen, nu med Syrien-händelserna i färskt minne, får allt en mycket mer realistisk underton.

– När vi anordnade den första grundkursen för inspektörerna var vi förhållandevis övertygade om att mekanismen för undersökning av användning av förbjudna vapen först och främst hade ett avskräckande syfte. Nu, efter Syrien, vet vi att utbildningen är ett konkret bidrag till förbättrad kapacitet att hantera allvarliga incidenter, som tyvärr faktiskt kan hända, säger Dzenan Sahovic, föreståndare för Europeiska CBRNE-centret.

Sedan ett antal år tillbaka har FN:s medlemsländer nominerat drygt 100 ledande experter på biologiska och kemiska vapen till FN:s generalsekreterare. Dessa står i ständig beredskap för att undersöka misstänkta fall av massförstörelsevapen. Ett tjugotal av dessa experter kommer under perioden 9-14 juni att genomgå centrets utbildning som förbereder dem för uppdraget.

Utbildningen innefattar procedurer för hur man sätter ihop teamet och planerar fältarbete, hur man interagerar med värdlandet, hur man intervjuar drabbade och vittnen, men också mer tekniska bitar som provtagning och analys. På föreläsarlistan finns representanter från såväl Europeiska CBRNE-centret och FOI som Världshälsoorganisationen (WHO), Interpol och FN:s kontor för nedrustningsfrågor (UNODA).

Utbildningens kanske viktigaste moment är fältövningen, där deltagarna får agera inspektörer i praktiken. De ställs inför ett scenario där det ena av två krigande länder anklagar det andra för att använda biologiska vapen, efter att många hastigt och oförklarligt insjuknat efter en granatattack. Deltagarna kommer att få agera gruppledare för det inspektörsteam som ska undersöka om anklagelserna stämmer.

Utbildningen finansieras av Utrikesdepartementet och arrangeras av Europeiska CBRNE-centret och dess partners FOI och Västerbottens läns landsting i samarbete med UNODA.

Inbjudan till presskonferens:
Media hälsas välkomna till en presskonferens.

Tid: torsdagen den 12 juni kl 15.00
Plats: Universitetsklubben, Universumhuset, vån 3, Umeå universitet

Bildtext: Blivande FN-inspektörer under utbildningen som Europeiska CBRNE-centret arrangerade 2009. Foto: Europeiska CBRNE-centret

För mer information, kontakta gärna:

Dzenan Sahovic, föreståndare Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitet
Telefon: +46 73 073 53 03
E-post: dzenan.sahovic@cbrne.umu.se

Andrea Gillgren, informatör Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitet
Telefon: +46 90 786 79 18
E-post: andrea.gillgren@cbrne.umu.se

FAKTA  Europeiska CBRNE-centret

Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena för säkerhet och sårbarhet, särskilt med avseende på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Centret initierar och koordinerar nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra krisberedskap och hantering av CBRNE-ämnen samt genomför uppdragsövningar.

Läs mer om Europeiska CBRNE-centret


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.