Skip to main content

Europeiska forskningsrådet finansierar hjärnforskning vid Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2016 12:48 CEST

Anna Rieckmann ska forska om hjärnans åldrande med hjälp av GE Signa PET-MR-skannern vid Norrlands universitetssjukhus. (Foto: Mikael Stiernstedt)

Anna Rieckmann, forskare vid Umeå universitet, har beviljats ett ERC Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). Anslaget på 1,5 miljoner euro gör att hon under fem år kan studera neurala mekanismer bakom kognitiva funktioner.

Europeiska forskningsrådet (ERC) stöder spetsforskning genom att bevilja konkurrenskraftiga medel. Syftet är att stödja forskardriven spetsforskning inom alla vetenskapsområden, och ansökningarna bedöms utifrån vetenskaplig excellens. För yngre forskare finns så kallade Starting Grants, vilka ges till lovande unga forskare för att hjälpa dem att bli självständiga forskningsledare.

Anna Rieckmann– Att blir tilldelad ett så här prestigefyllt anslag betyder naturligtvis väldigt mycket för mig eftersom det ger mig möjlighet att bedriva mycket spännande forskning. Nu kan jag även lägga grunden till mitt eget labb och bli en självständig och oberoende forskare, säger Anna Rieckmann.

För att komma ifråga för ett ERC Starting Grant har Anna Rieckmann utformat projektet SIMULTAN, som undersöker de neurala mekanismerna bakom olika kognitiva funktioner med hjälp av ny avbildningsteknik som kombinerar funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), i vardagligt tal kallat magnetröntgen) med en annan medicinsk avbildningsteknik (PET). FMRI har blivit en grundläggande teknik för studier av den mänskliga hjärnan, men det är viktigt att komma ihåg att tekniken endast ger ett indirekt sätt att titta på hjärnans aktivitet och tekniken är inte helt utforskad.

– Genom att använda dessa två mätinstrument simultant kommer vi att kunna förstå vilka biologiska processer som sker när vi studerar fMRI-signaler. Det är av vikt för forskningsområdet i stort eftersom det kan påverka hur befintliga och framtida fMRI-resultat tolkas, säger Anna Rieckmann.

I sitt arbete kommer Anna Rieckmann att använda den GE Signa PET-MR-skanner som installerades på Norrlands universitetssjukhus 2014. Den är en av endast två sådana maskiner i Sverige.

Anna Rieckmanns fokus kommer i huvudsak att ligga på den åldrande hjärnan, och hon hoppas att den nya tekniken i förlängningen kommer att kunna bidra till att man lättare kan skilja en normalt åldrande hjärna från en som är i tidiga sjukdomsstadier, vilket även banar väg för att hitta behandlingar för att förhindra kognitiv svikt.

– Det känns fantastiskt roligt att få gratulera Anna Rieckmann till detta fina erkännande a sin forskning. Konkurrensen om att få ett ERC Starting Grant är verkligen hård och det här vittnar om att Anna Rieckmanns forskning håller mycket hög kvalitet. Ett stort grattis från mig och hela universitetsledningen, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Anna Rieckmann kommer från Lüneburg i Tyskland och har arbetat vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning vid Umeå universitet sedan april 2015. Dessförinnan slutförde hon en treårig postdoc vid Harvard University i Boston, USA.

Läs mer om Starting Grants hos Europeiska forskningsrådet:
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants

Om projektet
Projektets titel: Aging-related changes in brain activation and deactivation during cognition: novel insights into the physiology of the human mind from simultaneous PET-fMRI imaging

För mer information, kontakta gärna:
Anna Rieckmann, forskarassistent vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning, Umeå universitet
Telefon: 073-380 92 73
E-post: anna.rieckmann@umu.se
Anna Rieckmann talar engelska, svenska och tyska.

Poträttbildtext: Anna Rieckmann har beviljats ett ERC Starting Grant från Europeiska forskningsrådet för sin forskning om den åldrande hjärnan. Foto: Mikael Stiernstedt.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.