Skip to main content

Europeiskt pris till forskare vid Umeå universitets lärarutbildning

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 09:15 CEST

Det webbaserade läromedlet Swedkid, som utvecklats vid Lärarutbildningen, Umeå universitet, har belönats med tredje pris i en internationell tävling i Antwerpen.

I konkurrens med 82 andra utbildningsprojekt tilldelades Swedkid tredjepriset och 5 000 euro för sin "mycket roliga och attraktiva webbsida för ungdomar". Priset, Evens Prize for Intercultural Education, tilldelas projekt som arbetar långsiktigt med integrationsfrågor och som bidrar till att skapa fredlig samvaro i ett pluralistiskt samhälle.

Bakom det antirasistiska läromedlet Swedkid (www.swedkid.nu) står professor Gaby Weiner och doktoranden Camilla Hällgren vid institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnen, lärarutbildningen vid Umeå universitet. Swedkid administreras sedan en tid av Värdegrundscentrum (www.vgc.umu.se) vid samma fakultet

Lärare och skolelever från olika platser i Sverige har också varit med i arbetet att utforma Swekid. Webbplatsen berör frågor som behandlingen av minoriteter, situationen för nyanlända flyktingar/invandrare, främlingsfientlighet, antisemitism och kulturella skillnader. Eleverna kan genom webbplatsen själva uppleva hur det kan vara att komma från ett annat land till Sverige. De kan följa elva ungdomar och ta del av deras erfarenheter.

- Vi är mycket glada över priset och vi vill tacka alla som gjort detta möjligt. Särskilt vill vi tacka alla de ungdomar som genom att bidra med sina egna erfarenheter och personliga historier har lagt grunden till webbplatsen och på så vis gjort den möjlig. Vi hoppas att utmärkelsen kommer att innebära att ännu fler uppmärksammar och använder Swedkid. Webbplatsen finns nu både på engelska och svenska, säger professor Gaby Weiner.

Första pris gick till Center for Independent Journalism i Budapest, ett mediaprojekt som syftar till att utbilda och integrera romer i det ungerska samhället liksom i ungersk massmedia.

Länkar:
http://www.swedkid.nu

Mer information om Evens Prize:
http://www.knightfdn.org/journalism/news/2003-07-10_ijf_evenslaureate.pdf

Gaby Weiner nås på:
Tel: 090-786 71 85
E-pos:t gaby.weiner@educ.umu.se

Camilla Hällgren nås på:
Tel: 090-786 71 44
E-post: camilla.hallgren@educ.umu.se