Skip to main content

Expert på artificiell intelligens får Nordeas vetenskapliga pris

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 07:57 CEST

Helena Lindgren. Foto: Elin Berge

Datavetaren Helena Lindgrens forskning inom artificiell intelligens-området (AI) är ett viktigt bidrag till hur hälsovården och samhället i stort kommer att utvecklas framöver. Hon prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets årshögtid 20 oktober.

–Det känns jätteroligt att få priset! Det betyder mycket, framför allt att få ett erkännande att den tvärvetenskapliga forskningen vi bedriver i forskargruppen tillsammans med andra grupper och organisationer i samhället är viktig. Tyvärr premieras den inte i den akademiska världen lika mycket som den inomdisciplinära grundforskningen, säger Helena Lindgren, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet.

Helena Lindgren intresserar sig i sin forskning främst för teorier och metoder för utveckling av intelligenta och interaktiva system för hälsovård. Detta innefattar människa-agent interaktion, kunskapsrepresentation, ochformell argumentation. Ett exempel på resultat av forskningen är ett beslutsstödsystem för demensdiagnostik som används av läkare i Osaka-regionen i Japan.

Forskningen är korsdisciplinär och sker i samverkan med aktörer både lokalt, regionalt och globalt, framförallt i Asien. Hon verkar i breda samarbeten och med tillämpningar inom psykologi, medicin, arbetsterapi, fysioterapi, med mera. Helena koordinerar UMeHealth, en fakultetsövergripande forskningsmiljö för kunskapsutbyte och samverkan kring forskning och utbildning i eHälsa, och har suttit i ett flertal kommittéer och forskningspaneler i Sverige och Norge.

Inom undervisningen har hon tillsammans med kollegor utvecklat ett spår på avancerad nivå som syftar till att studenter med olika bakgrund ska samarbeta med olika intressenter i utveckling av interaktiva AI-baserade system, få kunskaper om hur AI kan användas för att ge mervärde i interaktion med personanpassade system och hur sådana kan utvärderas.

Som en av de mer tongivande personerna inom AI-forskningen vid Umeå universitet har Helena Lindgren på senare tid varit med att koordinera universitetets strategiska arbete gentemot de stora satsningar som nu görs inom AI-området i Sverige. Det innefattar satsningar på forskning inom maskininlärning, deep learning och explainable AI, men också vidare- och fortbildning av redan yrkesverksamma inom AI-området. Det senare är mycket viktigt för att Sverige som nation och dess företag och organisationer ska kunna ta nästa steg i den digitala utvecklingen.

– Priset är en uppmuntran till det arbete vi gör och jag hoppas att det ger ett tillfälle att belysa de olika problem kring AI och interaktion med AI som forskningen behöver lösa. Jag hoppas också att det kan bidra något till att öka intresset för forskningsområdet så att fler, framför allt fler kvinnor, väljer att utbilda sig och forska inom AI. Vi behöver fler kvinnor som kan hjälpa till att driva utvecklingen av framtidens samhällsnyttiga AI.

Biografi:

Helena Lindgren föddes 1967 och har vuxit upp i Umeå. Lindgren har arbetat med arbetsrehabilitering och personanpassning av datorbaserade arbetsplatser sedan början av 90-talet, de första 10 åren som arbetsterapeut och arbetskonsulent. Hon utbildade sig i datavetenskap parallellt under den perioden och tog en examen i datavetenskap år 2001. Hon disputerade i ämnet datavetenskap år 2007 och har sedan ägnat sig åt fortsatt forskning i gränsområdet mellan artificiell intelligens (AI), människa-datorinteraktion och hälsa.

Lindgren koordinerar UMeHälsa, nätverket för eHälsaforskning vid Umeå universitet, är medlem i programkommittén för AI-delen av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och i styrelsen för svenska AI-sällskapet (SAIS). Hon är med i organisationskommittén för en av de största och högst rankade internationella AI-konferenser som hålls i sommar i Stockholm (IJCAI-ECAI 2018), och är Umeå universitets representant i arbetsgruppen för ”AI Sverige - Ett nationellt initiativ för utbildning och kompetens inom Artificiell Intelligens”.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Lindgren, Institutionen för datavetenskap
Telefon: 090-786 77 73
E-post: helena.lindgren@umu.se

Pressbild. Foto: Elin Berge

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.