Skip to main content

​Får Baltics samverkanspris för utveckling av gröna kemikalier

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2018 09:47 CEST

Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2018 för sina insatser inom den tekniskt inriktade kemin, som på ett tydligt sätt knyter samman akademi och näringsliv. Forskningen har även en stark koppling till vägen mot ett hållbart samhälle med hjälp av kemisk teknologi baserad på förnyelsebara råvaror.

– Jyri-Pekka Mikkola är verkligen en värdig vinnare av detta pris framför allt för det arbete han gör för att nyttja biomassa med syfte att ersätta fossila bränslen, men också för det engagemang han har när det gäller nystartade högteknologiska företag, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

Enligt motiveringen är Jyri-Pekka Mikkola en mycket produktiv forskare inom den tekniskt inriktade kemin – ett fält som på ett osedvanligt tydligt sätt kopplar samman akademi med näringsliv. Hans forskning har även en stark koppling till vägen mot ett hållbart samhälle, närmare bestämt kemisk teknologi baserad på förnyelsebara råvaror. Forskningen handlar i stor utsträckning om att nyttja biomassa, företrädesvis från skogen, för att producera så kallade gröna kemikalier som ska kunna ersätta exempelvis fossila bränslen och andra kemiska produkter som idag produceras från petroleum.

Jyri-Pekka Mikkola har i sin forskning fokuserat på joniska vätskor eller djupa eutekter, en unik grupp av substanser som kan produceras ur biologiskt material. Dessa föreningar är egentligen salter vars utmärkande egenskap är att är vätskeformiga vid rumstemperatur. De kan därför användas som lösningsmedel med helt unika egenskaper, som gör att de har fått tillämpningar inom en rad olika områden från upplösning av biomassa och lakning av metaller ur malmer till läkemedelsformuleringar och raketbränslen. En annan gren av hans forskning är utveckling av kostnadseffektiva heterogena katalysatorer med målsättningen att ersätta sällsynta och dyra metaller, som på sikt inte kommer att vara tillgängliga eller behöver användas för andra ändamål.

Eftersom Jyri-Pekka Mikkolas forskning har många kommersiella tillämpningar har det varit självklart för honom att engagera sig i nystartade högteknologiska företag. Med katalysatorforskningen som bas inledde Mikkola 2008 ett samarbete med företaget Eco-Oil Sverige AB, med målsättningen att utveckla en hållbar process för framställning av bränslen eller drivmedel baserat på förnybara råvaror. Företaget är nu i ett skede där man inom kort kommer att ha skalat upp till full produktion. Under hösten 2018 siktar Eco-Oil mot en introduktion på MGM-börsen i samarbete med Börs Stuttgart.

Jyri-Pekka Mikkola är tillsammans med två tidigare pristagare även aktiv som delägare i SpinChem AB, ett företag som utvecklar, producerar och säljer roterande bäddreaktorer. Dessa har flera användningsområden inte minst inom ”clean-tech”, där man med selektiva adsorbenter kan rena bort exempelvis giftiga kemikalier från industriellt avloppsvatten.

Jyri-Pekka Mikkola har sedan han anställdes vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, behållit en del av sin anställning vid Åbo Akademi, en samverkan som har haft stor betydelse för verksamheten vid Kemiska institutionen.

Läs mer om Jyri-Pekka Mikkolas forskning:

Bio4Energy-forskare lanserar ny teknik för att framställa gröna kolväten

Ny katalysator öppnar för storskalig produktion av vätgas

De vill skapa gröna fabriker

Kontaktuppgifter:
Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Kemiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 070-620 03 71
E-post: jyri-pekka.mikkola@umu.se

För mer information om Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning, kontakta gärna:
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet
Telefon: 070-397 96 84
E-post: katrine.riklund@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.