Skip to main content

Får Kempepriset för studier av tropisk regnskog

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 14:42 CEST

Kempe Award for Distinguished Ecologists för 2008 utdelas till den amerikanske forskaren professor Stephen P Hubbell, University of California, Los Angeles, USA.


I motiveringen framhålls Stephen Hubbells viktiga teoretiska studier kring biodiversitet och biogeografi och hans långsiktiga studier av de tropiska regnskogarna i Panama.

Hans arbete har haft stor betydelse för att bättre förstå de faktorer som upprätthåller de tropiska skogsekosystemens artdiversitet och hur dessa hotade ekosystem bäst skall bevaras och skötas.

I början av oktober kommer Hubbell till Umeå för att ta emot priset. Han håller också två hedersföreläsningar. Måndag den 6 oktober kl 15.00 föreläser han om "Neutral Theory as a Tool for Understanding Ecological Complexity" i P-O Bäckströms Sal (Aulan), SLU. Tisdag den 7 oktober kl. 15.00 är ämnet "Neutrality, Niches, and the Dynamics of a Neotropical Tree Community". Lokal Stora Hörsalen (KB3B1), KBC-huset, Umeå universitet.

Det är åttonde gången som Kempe-priset delas ut. Ekologiforskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå och Umeå universitet utser tillsammans pristagare.

För ytterligare information, kontakta:
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, Skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå
Telefon: 090-786 84 40
E-post: Marie-Charlotte.Nilsson@svek.slu.se