Skip to main content

Fernströmpris för folkhälsoforskning i fattiga länder

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 10:48 CEST

Nawi Ng tilldelas 2014 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Fernströmkommittén vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, har utsett Nawi Ng till mottagare av Erik K. Fernströms pris 2014. Enligt prismotiveringen har Nawi Ng utvecklats till en ledande forskare och ämnesföreträdare inom epidemiologi. Det är mycket ovanligt att finna den briljans och skicklighet, parad med klinisk kompetens och förståelse för folkhälsofrågornas betydelse, som Nawi Ng besitter. Nawi Ng har visat detta i sitt ursprungliga hemland Indonesien där han har svarat för uppbyggnaden av ett fältlaboratorium för studiet av de kroniska sjukdomarnas intåg och som en ledande forskare inom i det internationella nätverket INDEPHT.

Nawi Ng har på kort tid etablerat sig som en ledande forskare när det gäller att förstå förklaringsmönster bakom den epidemi som vi idag ser när det gäller hjärt-kärlsjukdomar i låg och medelinkomstländer. Det har han dokumenterat i 60 internationella arbeten, varav 20 arbeten de senaste två åren. Nawi Ng har även varit redaktör för flera så kallade ”Special Issues”, och är handledare för flera internationella doktorander och postdoktorer på området.

Nawi Ng är född 1974. Han disputerade 2006 vid Umeå universitet och blev docent i epidemiologi och global hälsa 2012 och arbetar nu som universitetslektor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Priset uppmärksammas vid Umeå universitets Årshögtid som i år inträffar lördag den 18 oktober och delas ut onsdag den 5 november vid Lunds universitet. Prissumman är 100 000 kronor.

Nawi Ng kan nås på,
Telefon: 090-786 63 93
E-post: nawi.ng@epiph.umu.se

Porträttfoto för nedladdning
Foto: Mattias Pettersson

Skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre forskare utdelas årligen vid landets medicinska fakulteter. I Umeå utses pristagaren av en särskild kommitté där dekanus Anders Bergh är ordförande.

Förteckning och presentation av tidigare års pristagare

Mer information om de prestigefyllda Fernströmprisen


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.