Skip to main content

Fler skickliga lärare utnämns vid Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 16:06 CEST

Hela 58 stycken erfarna och kompetenta lärare har utnämnts i den andra ordinarie omgången av Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för snart tre år sedan har nästan hundra stycken utsetts till meriterade eller excellenta lärare.

– Det är otroligt viktigt att uppmärksamma våra duktiga lärare, deras idéer och gärningar, och att stimulera pedagogiska diskussioner. Att ännu fler av Umeå universitets lärare tog chansen att meritera sig den här omgången är förstås väldigt roligt, men också lite oväntat – en positiv överraskning, säger prorektor Anders Fällström, Umeå universitet.

Umeå utmärker sig

År 2013 införde Umeå universitet, som det första stora lärosätet i landet, ett system med universitetsgemensamma kriterier för att premiera lärares pedagogiska skicklighet. I pilotomgången meriterades 9 lärare, i den första ordinarie utlysningen 41 lärare och nu – i den senaste utlysningen – 58 lärare. Sammanlagt rör det sig om 98 olika lärare som meriterats vid Umeå universitet (10 stycken har placerats in två gånger).
– Det stora intresset bland lärarna gör att Umeå universitet sticker ut i landet. Min bild är att motsvarande meriteringssystem inte har fått samma breda genomslag vid andra lärosäten, säger Katarina Winka, föreståndare på Universitetspedagogik och lärandestöd, Umeå universitet.

Modellen utvecklas fortlöpande

Universitetets pedagogiska meriteringssystem har två nivåer, meriterad och excellent, och lärarna ansöker själva om inplacering. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för den aktuella nivån. Förutom att utnämnda lärare får en högre lön, ger inplaceringen också en engångspremie till institutionen.

Ansvaret att kvalitetssäkra och utveckla processen ligger på universitetets nämnd för högskolepedagogisk meritering, och sedan pilotomgången för tre år sedan har flera förändringar införts.
– Den senaste utlysningen innehöll exempelvis tydligare instruktioner till både sökande och sakkunniga, vilket gör att både ansökningar och utlåtanden blir bättre. Nytt var också att universitetets nya e-rekryteringssystem kunde användas för att ta emot ansökningar och kommunicera med sakkunniga, förklarar Katarina Winka.

Revidering under våren

Vårens omgång av universitetets pedagogiska meriteringssystem var den sista med denna version av modellen. Nu väntar en utvärdering för att kunna förbättra systemet ytterligare. Synpunkter och förbättringsförslag har inhämtats från flera håll, bland annat de tidigare utnämnda lärarnas prefekter, de som sökt till meriteringsmodellens två senaste omgångar, personalhandläggare vid fakulteterna och ledamöter i Nämnden för högskolepedagogisk meritering.
– Planen är att rektor ska kunna fatta beslut om en reviderad modell före universitetets ledning byts ut i sommar, säger Anders Fällström.

För mer information, kontakta:

Anders Fällström,
prorektor, Umeå universitet
anders.fallstrom@umu.se
070-493 85 27

Katarina Winka,
Föreståndare, Universitetspedagogik och lärandestöd, Umeå universitet
090–786 58 79
katarina.winka@umu.se

Hela listan på meriterade och excellenta lärare

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.