Skip to main content

Förebyggande hälsoundersökningar intresserar forskare i Kina

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 11:29 CEST

Västerbottens hälsoundersökningar var en lyckosam satsning med höga deltagarsiffror och goda resultat. Nu reser forskare vid Umeå universitet till Kina för att diskutera hur kroniska sjukdomar kan förebyggas.

Forskarna visade i en studie som publicerades ifjol, att dödligheten inom målgruppen - västerbottningar som fyllde 40, 50 eller 60 år - var nästan 10 procent lägre än dödligheten hos motsvarande åldersgrupper i hela Sverige.

Under de första 17 åren av det så kallade Västerbottensprojektet som inleddes 1990, räddades 587 personer från att dö i förtid. När forskarna tittade på endast de som deltog i hälsoundersökningarna visade det sig att deltagarnas dödlighet i förtid var cirka 34 procent lägre än hos motsvarande grupper i landet.

Forskarna såg att det inte bara var dödligheten i hjärtkärlsjukdom som minskade, utan att dödligheten även minskade i många andra sjukdomar.

Lars Weinehall är en av forskarna bakom studien och en av dem som startade Västerbottensprojektet. Han är läkare och senior professor i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Han har tillsammans med Nawi Ng, professor vid samma enhet, blivit inbjuden till Shanghai av Fudan University bland annat för att tillsammans med kinesiska kollegor diskutera hur kroniska sjukdomar kan förebyggas. Även Jing Helmersson, doktorand vid enheten för epidemiologi och global hälsa, deltar.

– Ett överraskande resultat från vår utvärdering var att hjärtkärldiagnoser endast stod 33 procent av minskningen av förebyggda dödsfallen, det vill säga att preventionsinsatserna också minskade risken för andra kroniska sjukdomar, säger Lars Weinehall.

– Inte minst det resultatet upplevs som mycket intressant i ett kinesiskt perspektiv. I möten med våra kinesiska kollegor ska jag diskutera erfarenheter från preventionsarbetet i vårt län de senaste 30 åren. Nawi Ng ska redovisa jämförande analyser mellan hälsovillkor för äldre i Kina och Sverige och Jing Helmersson ska presentera våra idéer kring ett framtida forskningssamarbete med Fudan University.

Resultaten från Västerbottens hälsoundersökningar publicerades i BMJ Open i december 2015: http://bmjopen.bmj.com/content/5/12/e009651.full.pdf+html

Interventionsprogrammet har nyligen presenterats i två artiklar i Läkartidningen:

Läs mer om Västerbottens hälsoundersökningar:
https://www.vll.se/startsida/halsa-och-vard/folkhalsa/vasterbottens-halsoundersokning-vhu

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Weinehall, senior professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
070-564 4652; lars.weinehall@umu.se

Nawi Ng, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
072-540 3851; nawi.Ng@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.