Skip to main content

Företagssamarbete ger klirr i kassan för solenergiforskare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2018 15:31 CET

Erik Zäll, doktorand i Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Foto Lars Wahlström, Blixtfoto

Kempestiftelserna beviljar 700 000 kronor till Professor Thomas Wågberg, Professor Ludvig Edman, och Erik Zäll vid Institutionen för fysik. Pengarna ska investeras i en spektrofotometer i världsklass till Institutionen för fysik.

För att kunna sluta elda olja och gas och övergå till förnyelsebara energikällor såsom solenergi behövs effektivare solfångare. Härnösandsföretaget Absolicon driver ett projekt tillsammans med Institutionen för fysik vid Umeå universitet för att forska på nya glas, reflektorer och svarta mottagarrör för koncentrerande solfångare.

Erik Zäll är nybliven industridoktorand och jobbar inom detta forskningsprojekt. Som industridoktorand har han en mentor på Absolicon och en handledare vid Umeå universitet. I sina inledande studier har han identifierat att det behövs ännu bättre utrustning för mätning av optiska egenskaper för att på ett effektivt vis kunna bedriva forskning på ytbeläggningar avsedda för solfångarkomponenter.

Erik Zälls handledare professor Thomas Wågberg och hans kollega professor Ludvig Edman höll med och tillsammans började de undersöka hur det kunde åtgärdas.

Nu har Kempestiftelsen beviljat 700 000 kr för att universitetet ska kunna köpa en spektrofotometer i världsklass till Institutionen för fysik. Investeringen gör Umeå universitetet oberoende av externa institutioner för optiska analyser i sin forskning på komponenter för solfångare.

- Spektrofotometern kan med extremt hög noggrannhet mäta av optiska egenskaper för receiver, glas och reflektor över hela solspektrat, säger Erik Zäll.

Tidigare under hösten har Erik Zäll erhållit cirka 890 000 kronor från Vinnova för att utveckla bättre täckglas till solfångare.

Pressbilder

Om Företagsforskarskolan:

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, till exempel ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Syftet är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att stärka forskning och utveckling, öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga samt öka kunskap och innovation i samhället

Företagsforskarskolans hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Erik Zäll, industridoktorand Institutionen för fysik/Absolicon
Telefon: 090-786 65 02
E-post: erk.zall@umu.se

Thomas Wågberg, Institutionen för fysik
Telefon: 090-786 59 93
E-post: Thomas.wagberg@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.