Skip to main content

Forskare söker hjälp av elever i Västerbotten för matnyttigt experiment

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:00 CEST

Hur mycket frukt och grönsaker äter barn och ungdomar i Västerbotten? Livsmedelsverket söker nyfikna elever som vill vara forskningsassistenter för en dag. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten Forskarfredag.

Det finns väldigt lite kunskaper om vad svenska barn och ungdomar äter. Det vill Livsmedelsverket ändra på, genom massexperimentet Grönsaksförsöket.

– Med elevernas hjälp kan vi få värdefull information om hur mycket frukt och grönsaker barn och unga äter under en dag, liksom vilka sorter som är de vanligaste, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, forskare på Livsmedelsverket.

Deltagarna kommer att under en dag registrera hur mycket frukt och grönsaker de äter, både i skolan och hemma. Genom massexperimentet får eleverna delta i riktig forskning. Samtidigt lär de sig mer om matens innehåll, måltidernas och näringsämnenas betydelse för hälsan, sjukdomar och olika organs funktion i kroppen.

För Livsmedelsverket är kunskap om matvanor viktigt för att veta hur väl de stämmer överens med näringsrekommendationer och för att kunna formulera råd om matvanor som är anpassade till målgrupperna. Forskarna är nyfikna på om det finns ålders- och könsskillnader eller skillnader mellan hur unga äter i olika delar av landet. Experimentet omfattar även miljöaspekter genom att eleverna till exempel tar reda på om grönsakerna och frukterna är ekologiskt eller konventionellt odlade. Ungefär en fjärdedel av svenska hushålls klimatpåverkan kommer från maten vi äter.

Det är nu sjätte året som vetenskapsfesten Forskarfredag organiserar massexperiment där skolelever hjälper forskare att samla in data.

– Tidigare har elever hjälpt forskare att ta fram ny kunskap kring bland annat sin egen klassrumsmiljö och upplevelse av risker. Experimenten ger en unik möjlighet för forskare att få stora mängder data och för elever att prova på och förstå forskning bättre, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet, som samordnar Forskarfredag.

Det kostar inget att delta i massexperimentet. Alla skolor i Sverige och elever i alla åldrar är välkomna att medverka. Resultaten publiceras i en forskningsrapport i början av 2015.

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen Forskarfredag och firas på ett trettiotal orter. Fredagen den 26 september är barn och vuxna i Umeå välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka och komma forskare nära.

Arrangör av Forskarfredag Umeå är Umevatoriet, som drivs av Umeå universitet och Umeå kommun. ForskarFredag och massförsöket samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av EUkommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, projektledare, fredrik@v-a.se, 072-556 34 48

Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, forskare vid Livsmedelsverket, ulko@slv.se, 0733-545 373

www.forskarfredag.se


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.