Skip to main content

Fridtjuv Bergpris till professor Daniel Kallós

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2004 11:48 CEST

Professor Daniel Kallós, Umeå universitet, tilldelas Sveriges lärarförbunds nationella pedagogiska pris – Fridtjuv Bergpriset – år 2004. Kallós blir det nyinstiftade prisets förste innehavare.

Daniel Kallós får priset för sitt mångåriga opinionsbildande arbete för att nationellt och internationellt öka förståelsen för behovet av forskning och forskarutbildning i nära anknytning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Daniel Kallós har genom sitt arbete, som ingen annan före honom, bidragit till att stärka förutsättningarna för läraryrkets och lärarutbildningens forskningsanknytning. Hans arbete har haft stor utbildningspolitisk betydelse. Både nationellt och internationellt framhålls i dag den skol- och lärarutbildningsanknutna forskningen som ett angeläget forskningsområde av stor betydelse för det moderna kunskapssamhällets fortsatta utveckling.

Fridtjuv Bergpriset är på 50 000 kronor. Pristagaren utses av en jury bestående av representanter för lärarutbildningarna i landet samt företrädare för Lärarförbundet.

Priset kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 30 oktober 2004.


Daniel Kallós nås på:
Tel: 090 - 14 16 17
E-post: daniel.kallos@educ.umu.se