Skip to main content

Fyra Umeåprojekt får dela på drygt 142 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 09:32 CEST

Umeåforskarna Maria Fällman, Jan Karlsson, Ove Nilsson och Markus Schmid.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat mer än 142 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt inom medicin och naturvetenskap vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Umeåprojekten – som leds av forskarna Maria Fällman, Jan Karlsson, Ove Nilsson och Markus Schmid – bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till vetenskapliga genombrott.

I det första av de beviljade Umeåprojekten ska forskarna studera hur det kommer sig att vissa bakterier kan orsaka långvariga infektioner. Målet är att bidra till att helt ny antibiotika kan utvecklas på sikt. Inom det andra projektet ska forskarna fördjupa sig i hur pågående och framtida miljöförändringar påverkar ekosystemen i nordliga sjöar. Det tredje projektet – ett stort centergemensamt projekt som involverar de flesta forskargrupper vid Umeå Plant Science Center – handlar om att identifiera de nyckelgener som kontrollerar trädens tillväxt, vedbildning och klimat- och miljöanpassning. I det fjärde beviljade forskningsprojektet undersöks vad som styr när på året olika växter blommar, och hur olika växters tillväxt och produktivitet kan påverkas av kommande klimatförändringar.

Totalt har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat 752 miljoner kronor till 22 svenska forskningsprojekt inom medicin, teknik och naturvetenskap.
– Anslagen går till excellent, fri forskning i Sverige. Vi vill ge forskarna möjlighet att långsikt prova nya djärva idéer, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Samtliga ansökningar till stiftelsen har bedömts av de främsta internationella forskarna inom respektive område.
– Anslagen går till de mest framstående forskarna i Sverige. Deras projekt ska vara nyskapande och hålla hög internationell klass. Årets ansökningar har utvärderats av över 300 granskare i olika discipliner, förklarar Göran Sandberg, Stiftelsens verkställande ledamot.

Forskare i Umeå är huvudsökande för följande fyra projekt:

Ska identifiera måltavlor för antibiotika hos seglivade bakterier

Huvudsökande: Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Umeå universitet
Engelsk projekttitel: New in vivo adapted approaches to reveal molecular mechanisms of bacterial persistence
Beviljat anslag: 28 740 000 kronor under fem år
Medsökande: Mikael Rhen, professor vid Karolinska institutet, och Mikael Sellin, universitetslektor vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter:
Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Umeå universitet
090-785 67 25
maria.fallman@umu.se

-----

Vill förstå och förutspå klimatets effekter på nordliga sjöars ekosystem

Huvudsökande: Jan Karlsson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
Engelsk projekttitel: Climate change induced regime shifts in Northern lake ecosystems
Beviljat anslag: 36 970 000 kronor under fem år
Medsökande: Richard Bindler, Sebastian Diehl och Xiau-Ru Wang, alla professorer vid Umeå universitet; Ann-Kristin Bergström, Åke Brännström och Pär Byström, alla docenter vid Umeå universitet, samt David Bastviken, professor vid Linköpings universitet.

Kontaktuppgifter:
Jan Karlsson,
professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och föreståndare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
090-786 60 02, 070-980 28 65
jan.p.karlsson@umu.se

----

Trädbiologi och skogsbioteknik

Huvudsökande: Ove Nilsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå Plant Science Centre
Engelsk projekttitel: Forest biology and biotechnology
Beviljat anslag: 48 000 000 kronor under fem år
Medsökande: Catherine Bellini, Torgeir Hvidsten, Pär K. Ingvarsson, Stefan Jansson, Markus Schmid, Nathaniel Street och Hannele Tuominen, samtliga professorer vid Umeå universitet samt SLU-professorerna Vaughan Hurry, Karin Ljung, Ewa Mellerowicz, Torgny Näsholm och Harry Wu.

Kontaktuppgifter:
Ove Nilsson
professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och föreståndare för Umeå Plant Science Centre
090-786 8487, 070-286 9082
ove.nilsson@slu.se

-----

Hur blomningstid styrs kan avgöra hur olika växter klarar miljöförändringar

Huvudsökande: Markus Schmid, professor vid Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet
Engelsk projekttitel: Epigenetic and Metabolic Control of Flowering Time
Beviljat anslag: 28 680 000 kronor under fem år
Medsökande: Johannes Hanson, universitetslektor vid Umeå universitet, samt Karin Ljung och Ove Nilsson, båda professorer vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontaktuppgifter:
Markus Schmid,
professor vid Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet
090-786 58 54
markus.schmid@umu.se

Läs mer om tre av projekten på Umeå universitet

Läs mer om ett av projekten på SLU:s webb

Pressmeddelande Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Adolfsson
rektor vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 53 50
E-post: hans.adolfsson@umu.se

Pressbilder

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.