Skip to main content

Hållbar utveckling i norr – Umeåforskare vid Arcum får 28 miljoner

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 10:15 CET

En internationellt sammansatt forskargrupp med Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och Arcumansluten forskare, som principal investigator har fått 28 miljoner kronor från Nordforsk från utlysningen ”Responsible development in the Arctic, opportunities and challenges - pathways to action”.

Forskargruppens ansökan handlar om effekter av klimatförändringen på infektionssjukdomars epidemiologi och påverkan på samhällen i norr. Gruppen är tvärvetenskaplig och består av forskare från många olika fält: från klimatforskare, ekologer, veterinärer, medicinare, samhällsforskare, genusforskare till specialister på ursprungsfolk.

De klimatförändringar vi ser idag märks först och mest i norr. Påverkan på de mer eller mindre sårbara ekosystemen förändrar växters och djurs levnadsvillkor.

En majoritet av de nya infektioner som drabbar människan idag kommer från djurriket, från både vilda och tama djur. Det innebär förändrade förhållanden också för våra samhällen med påverkan på levnadsvillkor genom inflytande på näringar som bland annat djurhållning, jordbruk, skogsbruk, turism, samhällsplanering, smittövervakning. Förutsättningar för en god kroppslig och mental hälsa förändras hos befolkningen i stort - kvinnor och män, flickor och pojkar och hos samer och andra boende.

Förändringar i nordliga ekosystem har hittills underskattats och genom samarbete med tydligt fokus på tvärvetenskapliga angreppssätt och fostran av unga forskare in i ett tvärvetenskapligt tänkande, ska detta forskarlag bidra till ökad kunskap om en hållbar utveckling i norr.

I projektet samarbetar Umeåforskarna med Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Stockholms universitet, University of Sheffield England, Universitetet i Nordland Norge, Finska meterologiska institutet, Statens Seruminstitut Danmark, Arctic Federal University Archangelsk och Pasteurinstitutet, St Petersburg Ryssland samt Darthmouth college, Hannover, USA.

Arcum är en centrumbildning som bedriver arktisk forskning vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Birgitta Evengård, professor, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
E-post: birgitta.evengard@umu.se
Telefon: 070-2349820

Pressbild för nedladdning

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.