Skip to main content

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 08:00 CET

Merja Ellefson Foto: Per Melander, Umu

Merja Ellefson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018.

Motivering: "För en mycket professionell lärarroll och för modet att ständigt prova nya undervisnings- och examinationsformer, även på kurser med många studenter".

Merja Ellefson började som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet 2012. Hon disputerade i journalistik vid Stockholms universitet 2008 och har även internationell erfarenhet som lärare.

I Umeå har Ellefson undervisat på alla nivåer från grundkurs- till forskarnivå på såväl campus- som på nätkurser inom ämnena journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har dessutom varit programansvarig för både Programmet för journalistik och Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Merja Ellefson har utvecklat undervisningen genom att utforska de pedagogiska möjligheter som olika digitala kommunikationsformer ger, exempelvis podcasts och loggböcker, samt hur man bäst kan integrera dem i universitetets lärplattform Moodle.

Fokus ligger på att skapa studentaktiva uppgifter som ger studenter praktiska erfarenheter för framtida arbetsuppgifter, vilket hennes studenter också uppskattar. Här kan man också lyfta fram att hon introducerat PeerWise där studenter konstruerar frågor för varandra på lärplattformen.

Det senaste exemplet på Ellefsons utvecklingsarbete är den beviljade PUNKTUM-ansökan 2017 för projektet Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av alternativa fakta.

Omdömen som tydlig, rättvis och konsekvent gör att Merja Ellefson också framstår som professionell i sin lärarroll. Hon har också under många år varit en uppskattad handledare.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris består av diplom och en prissumma på 30 000 kronor. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion 19 maj 2018.

Kontakt:

Merja Ellefson, merja.ellefson@umu.se, tel. 090-786 57 26

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.