Skip to main content

Inbjudan till debatt med riksdagspartier om svensk forskningspolitik

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 10:40 CEST

Alarmerande rapporter visar att svensk forskning halkar efter länder som är jämförbara när det gäller storlek och resurser. Onsdagen den 14 maj anordnar Future faculty vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, en paneldebatt med sju riksdagspartier för att ta reda på hur de ser på framtiden för svensk forskning och vilka vallöften vi kommer att få höra.

– För att svenska universitet ska kunna bygga upp internationellt konkurrenskraftig forskning krävs resurser och långsiktig planering, det är inget som byggs upp över en natt. Nu vill vi ha svar på vilka förutsättningar våra riksdagspartier vill ge svensk forskning de närmaste fyra åren, säger Stefan K Nilsson, forskare vid Umeå universitet och ordförande i Future faculty.

Paneldebatten med riksdagspartierna är en fortsättning på den debatt som genomfördes i december 2013 där bidragsgivande organisationer och akademiska forskare diskuterade svensk forskning och situationen för landets unga forskare.

– Då kunde vi konstatera att det finns en stark samstämmighet i forskarsamhället när det gäller uppfattningen att det krävs politiska krafttag och nyordning för att få svensk forskning på rätt köl, säger Stefan K Nilsson.

Debatten med riksdagsledamöterna leds av journalisten Bertholof Brännström. På scen kommer också en ”expertsoffa” att finnas med Gunnar Öqvist, professor emeritus, och Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, samt Stefan K Nilsson, ordförande i Future faculty.

Medverkande från riksdagspartierna är:

Tina Acketoft (FP)

Jabar Amin (MP)

Daniel Kallos (V)

Emil Källström (C)

Tomas Tobé (M)

Anders Sellström (KD)

Thomas Strand (S)

Debatten äger rum onsdagen den 14 maj, kl. 14.00–17.00 i Aula Nordica. Den kommer även att sändas direkt på: http://bambuser.com/channel/UmeaUniversitet

Varmt välkomna!


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.