Skip to main content

Internationell konferens om digital humanioras framtid – Sorting the Digital Humanities Out

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 09:44 CET

Den 5-7 december samlas ett 60-tal svenska och internationella forskare vid HUMlab, Umeå universitet, för att diskutera framtiden för humaniora och digital humaniora.

Digital humaniora är ett framväxande forskningsfält som spås få mycket stort inflytande över humanistisk forskning i framtiden. Att via de humanistiska forskningsämnena studera hur digital teknik används och kan användas anses både relevant för den samhälleliga- och den forskningsmässiga utvecklingen. Men hur den digitala utvecklingen bäst ska studeras och ledas av historiker, språkvetare, medievetare och andra humanistiska forskare råder det viss oklarhet kring. Under workshopen i HUMlab kommer forskarna att diskutera det aktuella läget för digital humaniora i Skandinavien och världen, och genom att arbeta med konkreta fallstudier kommer de att försöka hitta de mest relevanta forskningsfrågorna och ändamålsenliga formerna för digital humaniora de närmaste 5-7 åren.

Ett viktigt inslag under workshopen är att utmana och utveckla hur humanistisk forskning utförs. Därför blandas kritiskt tänkande med görande i en internationellt sett unik teknisk miljö. Under workshopen kommer forskarna i grupper få arbeta med praktiska experiment – allt för att utforska alternativa former för humanistisk forskning. De två intensiva dagarna avslutas med att deltagarna presenterar akademiska installationer i ett av HUMlabs skärmlandskap. Dessa installationer ska ange hur fältet digital humaniora bäst ska utvecklas under de närmaste 5-7 åren. Förutom den lokala gruppen deltar då fem internationellt tongivande kommentatorer samtidigt via videolänk.

HUMlab är en internationell miljö och infrastruktur för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet.

För mer information om workshopen, gå till: http://www.humlab.umu.se/sortingdhout eller kontakta Elin Andersson, informatör: elin.andersson@humlab.umu.se, 0730-397594 eller Patrik Svensson, vetenskaplig ledare: patrik.svensson@humlab.umu.se, 070-3978466 


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.