Skip to main content

Internationella studenter tar plats på universitetet

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 08:43 CEST

I helgen anländer hundratals nya studenter från hela världen till Umeå universitet. För de flesta inleds höstterminen med en introduktionsvecka – Orientation Course – fylld av föreläsningar och sociala aktiviteter som snabbt ska hjälpa studenterna att lära känna universitetet och staden Umeå.

– Det är otroligt kul att så många väljer Umeå universitet för sina utlandsstudier. Att så många söker sig hit är ett kvitto på att universitetet har ett gott rykte och nöjda studenter, något som också vårens toppresultat i International Student Barometer visar, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Den här hösten tar Umeå universitet emot 483 utbytesstudenter från drygt 40 länder. Överlägset flest – ungefär en femtedel – kommer från Tyskland, därefter följer Frankrike, Storbritannien och Kina.
– Umeå universitet fortsätter att vara ett populärt val för studenter från våra europeiska partneruniversitet. Nu i höst kan vi också se att allt fler utbytesstudenter kommer från asiatiska partneruniversitet, särskilt i Kina och Sydkorea – länder där vi har gjort stora satsningar de senaste åren, säger Gregory Neely, chef vid International Office.

De flesta internationella studenter tar sig dock hit på egen hand utanför ett utbytesavtal – till hösten har cirka 1 000 internationella freemover-studenter antagits. Dessa studenter betalar studieavgifter om de inte är medborgare i ett EU/EEA-land eller i Schweiz. I år förväntas 113 nya avgiftsbetalande studenter påbörja sina studier vid Umeå universitet.
– Att fortsätta attrahera internationella studenter är verkligen en framtidsfråga för Umeå universitet. En blandning av studenter från olika delar av världen berikar studiemiljön och stärker kvaliteten i utbildningarna, och betyder mycket för att öka alla studenters kunskap om och förståelse för omvärlden, både ur ett kulturellt och ämnesmässigt perspektiv, säger Anders Fällström.

Majoriteten av de utbytesstudenter och avgiftsbetalande studenter som har tackat ja till erbjudandet om studentrum förväntas anlända redan i helgen, den 22–23 augusti. På Infocenter i Universum står medarbetare vid International Housing Office redo att ta emot och välkomna studenterna.
– För att underlätta ankomsten kommer studenterna att kunna få skjuts till sina respektive studentrum, efter att de hämtat sina nycklar hos oss, berättar Ejvår Falck, internationell koordinator vid International Housing Office.

Orientation Course

På måndag den 24 augusti inleds introduktionsveckan Orientation Course i Aula Nordica. Tanken är att alla internationella studenter ska få en inblick i hur det är att studera vid Umeå universitet och att leva och bo i Umeå.
Program för Orientation Course

Buddyprogrammet

För att ytterligare underlätta för internationella studenter att komma till rätta erbjuds möjligheten till sociala aktiviteter inom det så kallade Buddyprogrammet. Programmet ger studenterna en chans att lära känna varandra bättre, och ta del av den svenska kulturen och dess traditioner. Buddyprogrammet är också en unik möjlighet för svenska studenter att möta andra kulturer.
Mer om Buddyprogrammet

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Fällström,
prorektor
, Umeå universitet
Tel: 070-493 85 27

E-post: anders.fallstrom@umu.se

Greg Neely,
enhetschef, International Office vid Umeå universitet
Tel: 090-786 97 52
E-post: gregory.neely@umu.se

Monika Larsson,
internationell koordinator, Umeå universitet
Tel: 090-786 60 87
E-post: monika.larsson@umu.se

Ejvår Falck,
internationell koordinator, International Housing Office, Umeå universitet
Tel: 090-786 57 72

E-post: housing@adm.umu.se

Utbytesstudenterna kommer från följande länder:

Australien 1
Belgien 10
Danmark 12
Estland 1
Finland 9
Frankrike 54
Indien 3
Irland 5
Island 1
Italien 18
Japan 5
Kambodja 3
Kanada 6
Kina 31
Lettland 5
Litauen 2
Macao, Kina 1
Mexiko 1
Namibia 2
Nederländerna 16
Norge 5
Nya Zeeland 3
Polen 8
Portugal 8
Rumänien 1
Ryssland 9
Schweiz 2
Singapore 3
Slovakien 5
Slovenien 3
Spanien 22
Storbritannien (inklusive Erasmus Mundus) 41
Sydkorea 21
Taiwan 5
Tanzania 2
Tjeckien 13
Turkiet 19
Tyskland 98
USA 13
Vietnam 5
Österrike 11

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.