Skip to main content

Karl Grunewald berättar om kampen för de utvecklingsstörda

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 09:27 CEST

I morgon föreläser Karl Grunewald på Umeå universitet. Han drev på och gick i bräschen för att stänga institutioner och vårdhem där personer med utvecklingsstörning ”förvarades” under lång tid.

Långt före FN:s barnkonvention hävdade Karl Grunewald enträget barnets rätt till sina föräldrar. Karls rapporter från vårdhemsinspektioner satte fart på politiker och höga tjänstemän och ledde till Lagen om stöd och särskild service (LSS) 1994. Den utgjorde ”dödsstöten” mot institutionerna. Om detta har Karl skrivit i ett antal läroböcker och i ”Från idiot till medborgare. En bok om de utvecklingsstördas historia.” (2008).

FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) sympatiserade inte alltid med Karl Grunewalds krav på vårdhemmens nedläggning. Karl hade också många motståndare i läkarkåren, som ansåg att anstaltsvård var det bästa för de utvecklingsstörda. Lämna bort ert barn, glöm det och skaffa ett nytt! Dessa råd fick föräldrar långt in på 1970-talet. Om detta och mycket annat berättar Karl Grunewald i sin föreläsning. Under föreläsningen kommer Karl också att visa ett utförligt historiskt bildspel.

Karl var medicinalråd i Socialstyrelsen och ansvarig för insatserna för utvecklingsstörda personer under 25 år.

Pressen hälsas varmt välkommen till Karl Grunewalds föreläsning!

Föreläsningen är en del i en seminarieserie som anordnas av det specialpedagogiska nätverket vid Umeå universitet.

Tid: 13.00-15.00
Plats: Hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet

För ytterligare information kontakta:
Monica Reichenberg
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.
Telefon: 090 - 786 76 35
E-post: monica.reichenberg@sprak.umu.se

eller

Gerd Pettersson
Lärarhögskolan, Regionalt utvecklingscentrum, Umeå universitet
Telefon: 070-2771531
E-post: gerd.pettersson@adm.umu.se