Skip to main content

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 13:05 CET

Darya Kupryianchyk. Foto: Oleksii Iukhymenko

Darya Kupryianchyk, forskare på Umeå universitets kemiska institution, får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet. Hon har mycket framgångsrikt studerat processer som styr frisläppande av miljögifter från havssediment. Priset består av 50 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets Vårpromotion den 19 maj.

– Det var en stor överraskning och ära att få priset. Det betyder jättemycket för mig personligt men framför allt för min forskning. Det kommer att hjälpa att dra uppmärksamhet till brinnande miljöproblem i Östersjön och förhoppningsvis främja nya regionala och nationella samarbeten, säger Darya Kupryianchyk.

Hennes forskning har mycket stor betydelse för de utmaningar vi står inför vad gäller förorenade sediment i Östersjön. Detta gäller inte minst Bottenhavets och Bottenvikens kustområden som har mycket stora arealer av fiberbankar och fiberrika sediment som är förorenade av en rad persistenta organiska miljögifter och tungmetaller.

Darya Kupryianchyk är även aktiv mot avnämare i samhället och presenterar sina forskningsresultat för ansvariga vid till exempel länsstyrelser och vattenmyndigheter så att ny kunskap direkt kan omsättas i praktiskt miljöarbete.

Darya Kupryianchyk har en masterexamen från Stockholms universitet och disputerade 2013 vid Wageningen universitet i Nederländerna. Efter disputation arbetade hon vid Norsk Geotekniska Institutt i Oslo i två år för att sedan erhålla en tvåårig postdoktortjänst vid Umeå universitet. Under hösten 2017 erhöll hon ett anslag från Formas och kan nu fortsätta att utveckla forskningsfältet inom marin miljökemi som forskare.

För mer information, kontakta gärna:

Darya Kupryianchyk, Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Telefon: 076-535 09 99
E-post: darya.kupryianchyk@umu.se

Pressbild. Foto: Oleksii Iukhymenko

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.