Skip to main content

Konst och genus

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:45 CET

Kring konst och genus, psykoanalys och språk rör sig det symposium som institutionen för konstvetenskap vid Umeå universitet bjuder in till på luciadagen.

Symposiet har två syften, dels att behandla ämnet Konst och
Genus utifrån två aspekter, den psykoanalytiska och den språkliga,
dels att ge studerande i ämnet konstvetenskap möjligheten att
under opretentiösa former presentera och få feedback på sina idéer.

Detaljerat program: http://www.umu.se/humfak/konstgenus.pdf

Symposiet Konst och genus vänder sig inte bara till professionella och
studerande utan också till den intresserade allmänheten.
Under förmiddagen bjuds det på föreläsningar av konstnärer
och konstvetare, under eftermiddagens likaså öppna workshops
presenteras bidrag från fem av landets konstvetenskapliga
institutioner.

För mer information, vänligen kontakta
Forskarassistent Lennart Pettersson, tel 090-786 97 55
mailto:lennart.pettersson@arthist.umu.se