Skip to main content

Laboratoreförsök i Umeå visar: Samklang i hjärnor skapar full förståelse

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:30 CEST

Vi kan bara fullt ut förstå vad någon annan håller på med om vi själva är kompetenta att göra samma sak. Då aktiveras samma nervkretsar i bådas hjärnor. Det är slutsatsen av en artikel i Nature av bl.a. fysiologiprofessorn Roland S. Johansson, Umeå universitet.

Forskare har i tidigare neurofysiologiska studier sett att de nervkretsar i hjärnan som aktiveras när vi själva utför handlingar också verkar gå igång när vi iakttar andra personer som gör samma sak. Därför har man antagit att förståelsen av innebörden i andra individers handlingar i hög grad beror på att samma nervkretsar aktiveras hos iakttagaren och aktören. Nu presenteras det första direkta beviset för en sådan hypotes.

Artikeln baseras på analyser av ögonrörelserna när människor genomför och observerar målinriktade handlingar, i detta fall att med handen ta och stapla små föremål i en trave. Samtliga experiment och analyser har gjorts vid Johanssons laboratorium i Umeå.

Den som är iakttagare uppvisar mycket specifika ögonrörelser när föremålen förflyttas av en människohand, och de överensstämmer med dem som sker när personen själv genomför den målinriktade handlingen. Ett helt annat blickbeteende uppstår när personer observerar delmoment av uppgiften, t.ex. föremålens rörelser utan inblandning av en människohand. Under sådana förhållanden igenkänns inte händelsen på samma sätt. Resultaten kan enklast förklaras genom att de delar av hjärnans nervkretsar som styr handen också aktiveras hos iakttagaren och då styr ögonmotoriken på det unika sätt som krävs för uppgiften. I mer generella termer innebär detta att vi endast fullt ut förstår andras handlingar om de överstämmer med handlingar som vi själva är kompetenta att genomföra.

Artikeln, ”Action plans used in action observation”, publiceras i Nature den 14 augusti av Roland S. Johansson tillsammans med J. Randall Flanagan, gästprofessor vid Umeå universitet från Queen's University, Kingston, Kanada.

Roland S. Johansson är professor i fysiologi vid Inst. för integrativ medicinsk biologi. Hans forskning handlar om hjärnans styrning av handens motorik. I slutet av förra året var han av de 26 ”excellenta forskare” som fick särskilt anslag av Vetenskapsrådet, se http:// www.info.umu.se/press/Press/525.shtml

Han kan nås på 090-786 54 90
e-post Roland.S.Johansson@physiol.umu.se