Skip to main content

Lägre inkomster för Kunskapslyftets deltagare jämfört med AMU-utbildade

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 11:40 CEST

Anders Stenbergs avhandling består av tre artiklar som utvärderar effekten av Kunskapslyftet som pågick från 1997 till 2002.

Tanken med Kunskapslyftet var att vuxna med stort behov av utbildning skulle uppmuntras till teoretiska studier. I första hand erbjöds lågutbildade arbetslösa ett års heltidsstudier vid komvux, med bibehållen ersättning motsvarande a-kassan.

Traditionella åtgärder för arbetslösa har oftast haft en anknytning till någon speciell yrkesinriktning. Kunskapslyftet skilde sig från dessa eftersom det erbjöd teoretisk utbildning. Utfallen efter Kunskapslyftet har därför jämförts med deltagare i yrkesinriktad Arbetsmarknadsutbildning (AMU).

De huvudsakliga resultaten visar att deltagarna i Kunskapslyftet hade lägre arbetsinkomster åren efter utbildningen än deltagarna i AMU. Vad gäller arbetslöshet fann deltagarna i Kunskapslyftet oftare arbete efter avslutad utbildning. De som inte fann arbete hade å andra sidan längre perioder i arbetslöshet än personer som deltagit i AMU. Resultaten måste tolkas med viss försiktighet eftersom en stor andel av deltagarna i Kunskapslyftet fortfarande befann sig i utbildning åren 1999-2000, och därför inte ingått i studien.

Fredagen den 5 september försvarar Anders Stenberg, Nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln An Evaluation of the Adult Education Initiative Relative Labor Market Training. Svensk titel: En utvärdering av Kunskapslyftet relativt yrkesinriktad Arbetsmarknadsutbildning.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i Samhällsvetarhuset, Hörsal S205h. Fakultetsopponent är Per Skedinger, Industriens Utredningsinstitut, Stockholm.

Anders Stenberg är uppvuxen i Falun men har sedan 1990 bedrivit studier vid Umeå Universitet.

Anders nås på: Tel: 090 - 786 95 65 Mobil: 073 - 759 12 85
E-post: Anders.stenberg@econ.umu.se