Skip to main content

Lärare fortbildar sig i teknik och naturvetenskap

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:05 CEST

Den 30-31 oktober besöker fler än 250 lärare Umeå universitet. Under två intensiva dagar får de förkovra sig inom teknik och naturvetenskap och utbyta erfarenheter med lärare från andra skolor.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, anordnar under vecka 44 fortbildningsdagar för grundskole- och gymnasielärare i norra Sverige.

Föreläsningarna är uppdelade i fyra olika teman: Ekosystem i förändring, Växt- och skogsbioteknik, Ljus i naturvetenskap/Solljus som bränsle, Modelleringar av levande system. Därutöver kan lärarna delta i en mängd olika workshops, laborationer och studiebesök.

I år anordnas också i samarbete med Nationalkommittén för kemi ett särskilt tema för kemilärare med föreläsningar samt ett studiebesök i Örnsköldsvik. Tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Umevatoriet erbjuds dessutom en halvdag på temat Energi.

– Arrangemanget är en viktig del i vår satsning på samverkan med skolan. De inbjudna lärarna får chansen att uppdatera sina kunskaper inom aktuella forskningsområden och förhoppningsvis inspiration till sin egen undervisning, säger Anders Lundin, kanslichef vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

Konferensen pågår i två dagar och är kostnadsfri för lärarna. Till buffé och musikunderhållning på tisdagskvällen kan lärarna utbyta erfarenheter och nätverka under lättsamma former.

Läs hela programmet för fortbildningsdagarna på: http://www.teknat.umu.se/samverkan/for_skolor/fortbildningsdagar


För ytterligare information kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh, informatör, kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet
Telefon: 070-60 40 334
E-post: ingrid.soderbergh@adm.umu.se

Anna-Lena Lindskog, informatör, kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet
Telefon: 070-642 29 56
E-post: anna-lena.lindskog@adm.umu.se

 

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 37 000 studenter och 4000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.