Skip to main content

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2019

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2019 10:08 CET

Torbjörn Lindmark, pedagogisk pristagare. Foto: Ulrika Sahlén

Lärarhögskolans pedagogiska pris går i år till Torbjörn Lindmark, lärare och forskare vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Han får priset för sina breda insatser inom Lärarhögskolans områden.

Priset är på 25 000 kronor och kommer att delas ut på universitetets vårfest den 18 maj. Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde.

– Jag är glad och stolt över priset, säger Torbjörn Lindmark.

Prismotiveringen lyder:
Torbjörn får priset för sina breda insatser inom Lärarhögskolans områden. Han är kunnig och uppskattad lärare och pedagogisk ledare vid sin institution. Han har anförtrotts med många betydande uppdrag, bl.a. som expert för Skolverket, granskare för UKÄ, och i lokala programråd och styrelser.

Torbjörn har arbetat vid Umeå universitet sedan 2002. Just nu arbetar han som som lärare och forskare vid pedagogiska institutionen. Han är utnämnd till excellent lärare och arbetar som pedagogisk ledare för kurser inom lärarutbildningen.

2013 lade Torbjörn fram sin avhandling i pedagogik som har titeln Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. Avhandlingen handlar om lärares ämnessyn och hur lärarnas bakgrund påverkar.

Torbjörn har en bakgrund som lärare och har undervisat på gymnasiet och komvux. Hans ämnen är samhällskunskap, historia, geografi och religion. Skolan håller han fortfarande kontinuerlig kontakt med. Han genomför ofta skolbesök för att besöka studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning. Torbjörn har ett särskilt intresse för den verksamhetsförlagda utbildningen och håller på att skapa en ny modell för handledning med hjälp av digital teknik. Torbjörn är också involverad i ett forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet kring kontroversiella frågor i SO-undervisningen på högstadiet.

Torbjörn kommer från Bureå och flyttade till Umeå 1989 i samband med att han påbörjade sina universitetsstudier.

För mer information, kontakta gärna:
Torbjörn Lindmark, universitetslektor, pedagogiska institutionen
Telefon: 090-786 98 10
E-post: torbjorn.lindmark@umu.se

Pressbild
https://mediabank.umu.se/detail/Torbjörn+Lindmark/18173

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.