Skip to main content

Miljödag på Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 14:29 CET

Måndagen den 8 december inbjuds alla studenter och anställda vid Umeå universitet till en temadag om det lokala miljöarbetet. Syftet med dagen är att informera om och lyfta fram det miljöarbete som pågår på campus.

Tid: 8 december, kl 10-15:30
Plats: Hörsal A, Samhällsvetarhuset

Under dagen kommer universitetets miljösamordnare att informera om miljöledningssystemet, Umeå akademiska miljöförening, Umam, berättar om sin verksamhet och om Copernicusavtalet som Umeå universitet skrivit under. Som en direkt koppling till Copernicus kommer lärarutbildningen att presentera sin 5-poängs kurs i hållbar utveckling som ges till blivande lärare. Förmiddagen avslutas med att Akademiska hus berättar om sin roll i miljöarbetet i egenskap av fastighetsägare.

Under lunchen pågår aktiviteter i hörsalsrundan med utställare och tipsrunda. Inbjudna utställare har koppling till universitetets miljöarbete De som kommer att finnas på plats som utställare under dagen är: Umeå universitet, institutionen för biologi, miljö- och geovetenskap, Akademiska hus, Naturvetar- och teknologkåren, Miljöhögskolan, Umeå akademiska miljöförening, Ragnsells och Umeva.

Passet efter lunch inleds med att universitetsservice berättar om sitt miljöarbete. Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation med över 300 anställda.
Efter det presenterar tre forskare sina projekt med miljöanknytning:Anna-Sara Claesson ”reaktiva metaboliter från mikroorganismer och sjuka hus”, Anders Wennström ”ekologi och GMO” samt Lauri Oksanen ”renbetets effekter på biologisk mångfald”.

Omkring klockan två startar ett antal workshops med följande teman:
° ”Omställningen till ett hållbart energisystem – vad gör UmU?” – moderator Anders Nordin, professor, energiteknik och termisk processkemi, UmU.
° ”Miljönyttan med källsortering – vem har ansvaret?” – moderator Jan-Olof Åström, sektionschef hushållsavfall, Umeva.
° ”Miljöns mänskliga dimension – spelar det någon roll att köpa miljömärkt?” – moderator Christer Nordlund, filosofie doktor i idéhistoria, UmU.

Miljödagen arrangeras av Umeå universitet, Umeå akademiska miljöförening (Umam), Umeå studentkår, Corpus, Naturvetar- och teknologkåren, Akademiska hus, Centrum för miljövetenskaplig forskning (CMF), Miljöhögskolan och SLU.

Under hela dagen bjuds alla besökare på fika (ekologiskt kaffe med tilltugg) i Café UB.
Ca 15:10 avslutas dagen i Hörsal A med bland annat prisutdelning från tipsrundan.

Media hälsas välkomna att delta under dagen.

Se http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljonytt.html för hålltider och lokaler för workshops.

För ytterligare information, kontakta:
Veronica Lidvall, vik miljösamordnare
Telefon: 090-786 67 69
E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Carina Dahlberg, Pressinformatör
E-post: carina.dahlberg@adm.umu.se
Tel: 090-786 53 62