Skip to main content

Miljöekonomisk forskning prisas av Nordea

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 14:50 CEST

Tommy Lundgren, Umeå universitet, Foto: Mona Bonta Bergman

Nordeas vetenskapliga pris 2017 tilldelas Tommy Lundgren, gästprofessor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, för hans forskning inom miljö- och naturresursekonomi.

– Det här betyder mycket för min forskning. Ett sådant pris för det arbete som jag tillsammans med kollegor bedriver innebär naturligtvis ett enormt positivt erkännande och är en sporre för framtida forskningsgärning, säger Tommy Lundgren.

Tommy Lundgrens forskning handlar bland annat om förståelse för hur miljö- och klimatpolicy påverkar företagens ekonomiska och miljömässiga prestanda. Mekanismerna bakom frivillig självreglering, så kallad Corporate Social Responsibility CSR, studeras. Tommy Lundgrens forskning är ledande i Sverige vad gäller nationalekonomiska tillämpningar av CSR. Han har bidragit till en vidare förståelse för hur företags lönsamhet är integrerad med energianvändning och miljöprestanda.

Tommy Lundgren tog en fil kand i nationalekonomi vid Umeå universitet 1996, doktorsexamen vid SLU 2001. Efter att forskat vid universiteten i Calgary i Kanada och Otago i Nya Zeeland har Tommy Lundgren varit verksam vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och sedan 2009 vid Umeå universitets Centrum för miljö- och naturresursekonomi, där han är vetenskaplig sekreterare. Han utsågs till docent i nationalekonomi 2007 och är sedan 2012 gästprofessor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Just nu driver Tommy Lundgrens forskargrupp ett projekt som analyserar svensk industris energianvändning. Forskning har även påbörjats kring hur man kan upprätthålla en hållbar produktion av bioenergi i svenska skogar för att möta ett framtida behov av förnybar energi.

Nordeas vetenskapliga pris är på 100 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets årshögtid 21 oktober 2017.

För mer information, kontakta:

Tommy Lundgren
Telefon: 090-786 69 10
E-post: tommy.lundgren@umu.se

Pressbild på Tommy Lundgren för fri publicering

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.