Skip to main content

Mycket regn ökar risken för magsjuka

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 08:00 CEST

Människor blir magsjuka av dricksvattnet även utan att några utbrott upptäcks. Det pekar en ny studie vid Umeå universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE på. Forskarna har undersökt sambandet mellan uppmätta regnmängder och dygnsvis antal fall av magsjuka hos den del av befolkningen i Göteborg som får sitt dricksvatten från Göta älv.

– Vi har först konstaterat att regn uppströms längs Göta älv tydligt påverkar bakteriehalten i älvsvattnet med något dygns fördröjning, och ytterligare några dygn senare ökar sjukdomsfallen. Ökningen är större ju mer det regnat, säger Andreas Tornevi, doktorand i Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Variationerna i förekomsten av magsjuka har mätts som dagligt antal telefonsamtal till sjukvårdsupplysningen (1177). Vid riktigt kraftiga regn ökar antalet kontakter för kräkningar, diarré och magont efter fem–sex dagar upp emot 20 procent.  Den korta eftersläpningen tyder på mikroorganismer med kort inkubationstid, vilket talar för att det främst är magsjukevirus i vattnet som är orsaken. Vattnet förorenas genom att avloppsnätet överbelastas och orenat avlopp rinner ut i vattendrag, men även genom avrinning från blöta betesmarker. Regn ökade inte antalet kontakter med sjukvårdsupplysningen för andra orsaker än magsjuka.

– Det samband som vi nu påvisat för dricksvattnet från Göta Älv i Göteborg är troligen inte unikt, det finns många andra vattenverk i Sverige som använder råvatten från sjöar och vattendrag och kan ha otillräcklig rening när halterna av virus och parasiter är höga, men ännu har vi bara studerat Göteborg, säger Andreas Tornevi.

– Vi startade den här forskningen med stöd av forskningsrådet Formas och branschorganet Svenskt Vatten med motivet att klimatet i Sverige väntas förändras mot större nederbördsmängder och fler skyfall och då är det viktigt att känna till hur olika verksamheter behöver anpassas, förklarar professor Bertil Forsberg vid Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

Originalartikel:

Association between precipitation upstream of a drinking water utility and nurse advice calls relating to acute gastrointestinal illnesses, PLOS ONE

Andreas Tornevi1, Gösta Axelsson2, Bertil Forsberg1

1Yrkes- och miljömedicin , Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

2 Arbets- och miljömedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.

Länk till originalartikeln 

Bild på Andreas Tornevi

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Tornevi, doktorand, yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet 
Telefon: 070-6717298
E-post: andreas.tornevi@envmed.umu.se


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.