Skip to main content

Myggburet Rift Valley-febervirus orsakar missfall

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 11:25 CEST

Människor som lever nära sina boskapsdjur kan lätt bli smittade av Rift Valley-febervirus, som sprids både genom myggor och när man tar hand om sjuka djur (foto: Osama Ahmed Hassan Ahmed/Umeå universitet).

För första gången har det visats att det myggburna Rift Valley-feberviruset orsakar spontan abort/missfall hos människor. I en studie med febersjuka gravida kvinnor i Sudan var risken att få missfall mer än sju gånger högre om den gravida kvinnan var infekterad av Rift Valley-febervirus. Studien, som nyligen publicerats i Lancet Global Health, är ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut och läkare i Sudan.

– I de delar av Afrika där Rift Valley-feberutbrott sker har missfall inte tidigare kopplats samman med infektion av Rift Valley-febervirus, men nu kan alltså missfall läggas till de kända komplikationerna, säger Magnus Evander, som är professor i virologi vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.
– Denna upptäckt är viktig för mödrahälsan och för att vi ska kunna ta fram förebyggande åtgärder för att minska antalet missfall, vilket är ett stort hälsoproblem för kvinnor i Afrika.

Rift Valley-feber orsakas av Rift Valley-febervirus, som sprids via myggor till många olika djurarter inklusive människor. Viruset förekommer i Afrika och på den Arabiska halvön och orsakar ofta en dödlig infektion i kor, får och getter, och där gravida djur oftast får missfall. Rift Valley-febervirus orsakar regelbundet stora utbrott med hundratusentals sjuka djur och människor. Just nu pågår ett utbrott i Niger, och nyligen upptäcktes också ett fall av Rift Valley-feber i Kina, där en man som varit i Afrika insjuknade vid hemkomst till Kina.

Människor med Rift Valley-feber får oftast en lindrig, influensalik infektion, men i 8 procent av fallen utvecklas allvarligare symptom som till exempel leverskador, allvarliga ögoninfektioner, inre och yttre blödningar, hjärnhinne-inflammation, och död.

Artikeln som publicerats i Lancet Global Health baseras på en studie med 130 febersjuka gravida kvinnor i Sudan, där Rift Valley-feber är ett stort och återkommande hälsoproblem. Av patienterna fick 27 missfall och fyra födde för tidigt. De gravida kvinnor i studien som var infekterade av Rift Valley-febervirus hade mer än sju gånger högre risk att få missfall.

– Eftersom Rift Valley-feber orsakas av ett myggburet virus finns en potential till global spridning, som skett med till exempel zikavirus. Att dessa virusinfektioner leder till missfall är mycket oroande eftersom Rift Valley-febervirus skulle kunna spridas till nya kontinenter med allvarliga konsekvenser som följd, säger Magnus Evander.

Läs om studien i Lancet Global Health:http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(16)30176-0.pdf

Läs en kommentar till studien i Lancet Global Health:http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(16)30240-6.pdf

Om studien:
Lancet Global Health, artikel: Association of Rift Valley fever virus infection with miscarriage in Sudanese women: a cross-sectional study. Författare: Maria Baudin, Ammar M Jumaa, Huda J E Jomma, Mubarak S Karsany, Göran Bucht, Jonas Näslund, Clas Ahlm, Magnus Evander och Nahla Mohamed. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30176-0

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Evander
Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
magnus.evander@umu.se; 090-785 1790

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.