Skip to main content

Nationell forskarskola i odontologi möter finska kollegor Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 13:30 CET

Utveckling och nybildning av ben och tänder står i fokus när ett 80-tal svenska och finska odontologiska forskare träffas i Umeå 8-11 februari.

Den nationella forskarskolan i odontologisk forskning i Sverige är ung, den har bara funnits i knappt två år. Skolan består av 20 doktorander, fem från var och en av de fyra svenska lärosätena med tandläkarutbildning – Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Den finansieras av Vetenskapsrådet där den i konkurrens fått ett anslag om 12,5 miljoner under fem år.

Umeå universitet (Göran Sandberg och Ulf Lerner var huvudsökande) är värd för projektet men representanter från de tre övriga var också mycket delaktiga i ansökan. Det hålls två internatmöten per år, och hittills har fyra sådana möten anordnats.

Sedan ett år finns en likande forskarskola i Finland som stöds av Finska Akademien. Denna vecka hålls det första mötet i Umeå tillsammans med den finska motvarigheten, ”Joint research course Swedish and Finnish graduate schools in Odontological Science” med en tillhörande kurs, ”Development and regeneration of bones and teeth”. Programmet har planerats av professor Irma Thesleff från Helsingfors och professor Ulf Lerner, Umeå universitet. Bland annat finns föreläsare från NIH och Amsterdam med på programmet, se länk nedan.

Totalt deltar cirka 80 forskare och  forskarstuderande från Sverige och Finland i mötet, som kommer att äga rum på Folkets hus. Forskarskolorna har startats för att försöka motverka den stagnation inom odontologisk forskning som pågått i båda länderna de senast 15 åren. Sverige hade innan dess en mycket stark internationell position där 7 % av alla artiklarna var svenska och vi stod även för den unikt höga siffran 11 % av alla citeringar.

För mer information, kontakta gärna professor Ulf Lerner på
telefon 090-785 62 90
e-post ulf.lerner@odont.umu.se
Porträttbild