Skip to main content

Nationell konferens - global hälsa inom landets alla medicinska utbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 08:46 CEST

Krafttag tas för att stärka olika aspekter av global hälsa inom de medicinska utbildningarna i Sverige, vid den nationella konferensen Swedish Global Health Education Conference som hålls 26-27 oktober, vid Umeå universitet.

Studenter och doktorander som utbildas i miljöer med internationella lärare, forskare och studenter är bättre rustade för ett arbetsliv som allt mer präglas av globalisering. För att alla utbildningar inom de medicinska fakulteterna i Sverige ska stå sig i konkurrensen i dagens allt mer globaliserade värld, är hög kvalitet när det gäller global hälsa avgörande.

Föreläsningar med såväl nationella som internationella talare varvas med workshops om ämnen som spänner brett, från global hälsa som en naturlig del under utbildning och inom klinisk verksamhet, till speciella etiska utmaningar vid doktorandstudier inom global hälsa.

Ett syfte med konferensen, som samlar representanter från landets medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet, är att ta fram strategier och metoder för att stärka global hälsa inom samtliga medicinska utbildningar i Sverige.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och Svenska Läkaresällskapet. Alla medicinska fakulteter i Sverige har deltagit i planeringen.

Konferensen är en del i 30-årsfirandet vid Enheten för epidemiologi och global hälsa. Den är också en del i arbetet med internationaliseringsfrågorna vid Medicinska fakulteten.

Konferensprogram: http://www.sls.se/Global/GHE%20Conference%20Program%20-%20FINAL.pdf

Mer information om konferensen: http://www.sls.se/Kvalitet/Global-halsa/Swedish-Global-Health-Education-Conference/

Kontaktpersoner:

Anneli Ivarsson, professor/överläkare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
070-355 77 46

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa
070- 757 80 93

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.