Skip to main content

Nervceller i människans hud gör avancerade beräkningar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 09:40 CEST

Nervceller i människans hud utför avancerade beräkningar, som man tidigare har ansett att bara hjärnan kan utföra. Detta enligt en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Nature Neuroscience.

En grundläggande egenskap hos de nervceller som skickar sina trådar in i huden och registrerar beröring, så kallade första ordningens neuron i det taktila systemet, är att den enskilda nervcellens tråd förgrenar sig i huden så att varje nervcell har många mycket känsliga zoner.

Enligt forskarna vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, IMB, Umeå universitet, skickar dessa nervceller inte bara signaler till hjärnan om att något vidrör huden, utan även bearbetade geometriska data om det objekt som vidrörs.

– Vårt arbete har visat att två typer av första ordningens taktila neuron som försörjer den känsliga hud som finns på våra fingertoppar registrerar och vidarebefordra data inte bara om intensiteten när ett objekt vidrörs, utan också data om det vidrörda objektets form, till hjärnan, säger Andrew Pruszynski, som är en av de forskare som står bakom studien.

Studien visar också att de enskilda nervcellernas känslighet för ett objekts form beror på layouten på nervcellernas mycket känsliga zoner i huden.

– Det kanske mest överraskande resultat i vår studie är att de perifera nervceller som engageras när fingertopparna undersöker ett föremål utför samma typ av beräkningar som nervceller i hjärnbarken gör. Lite förenklat innebär det att våra beröringsupplevelser redan bearbetats nervceller i huden innan de når hjärnan för vidare bearbetning, säger Andrew Pruszynski.

För mer information om studien, kontakta gärna Andrew Pruszynski, post doc vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, IMB, Umeå universitet. Han är engelsktalande och kan nås på:

Telefon: 090-786 51 09; 070-610 80 96
E-post: andrew.pruszynski@umu.se

Pressbilder för nedladdning

Läs studien Nature Neuroscience


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.