Skip to main content

Nivån av D-vitamin kopplas till risk för MS

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:01 CET

Halten av D-vitamin i blodet, mätt många år före sjukdomsdebuten, har ett samband med risken för multipel skleros (MS), skriver Jonatan Salzer i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 1 mars.

– Personer som hade höga nivåer, betydligt högre än de normala enligt Livsmedelsverkets normer, hade 60 procent lägre risk för MS jämfört med de som hade låga nivåer. Det talar för att dagens gränsvärde för D-vitaminnivåer kan vara för lågt satt, kommenterar han sina resultat.

Vidare visade studien att D-vitaminnivåerna överlag var mycket låga och att de sjunkit under de 30 åren över vilka studien sträcker sig.

– Det är möjligt att de sjunkande nivåerna av D-vitamin i befolkningen kan förklara en del av den ökning i förekomsten av MS som vi ser i västvärlden idag, säger Jonatan Salzer.

Avhandlingen bygger i huvudsak på studier där nivåer av olika skydds- och riskfaktorer för MS har uppmätts i blodprover från Medicinska biobanken vid Umeå universitet. Blodproverna lämnades många år innan sjukdomsdebuten, vilket är en styrka i studierna. Andra faktorer som i avhandlingen kunde kopplas till risken för MS var rökning, A-vitamin, inflammatorisk aktivitet och att vara född på våren.

– Vi såg en liten riskökning för de födda på våren och en liten riskminskning för de födda på senhösten. Detta skulle kunna tala för att de gravidas D-vitaminnivåer, som är som lägst på vintern, påverkar barnets risk för MS. Vi kunde dock inte se någon påverkan av D-vitaminnivåer hos ett litet antal mödrar som lämnat blodprov under en tidig graviditet och där barnet senare utvecklat MS.

Ett genomgående fynd var att skydds- och riskfaktorerna hade större påverkan på MS-risken hos unga individer, under 26 år gamla. Detta talar för att risken för sjukdomen till största delen bestäms tidigt i livet, och att eventuella försök att förhindra utvecklingen av MS genom att påverka dessa faktorer sannolikt bör rikta in sig på barn och unga vuxna.

Solljus är en viktig faktor för halten av D-vitamin. Bilden från Kont nära Umeå, mitt på dagen den 25 december.
bildlänk

Jonatan Salzer är ST-läkare i neurologi vid Nya neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, samt doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sektionen för neurologi, Umeå universitet.
tel. 090-785 34 95
mobil 070-267 89 64
e-post jonatan.salzer@neuro.umu.se
Porträttbild av Jonatan Salzer

Fredagen den 1 mars försvarar Jonatan Salzer, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sektionen för neurologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Environmental risk factors ofor multiple scklerosis (Miljöfaktorers betydelse för multipel skleros). Avhandlingen försvaras på svenska.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, by. 6E, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Kjell-Morten Myhr, Bergens Universitet, Norge.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-64212


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.