Skip to main content

Nordliga universitetsledare samlas i Umeå

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 12:51 CEST

På torsdag den 20 augusti möts 31 ledande företrädare för lärosäten i tio olika länder vid Umeå universitet. Under tre dagar ska universitetsledarna bland annat diskutera hur de tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för forskning som utvecklar de nordliga regionerna och utbildning som bäst gagnar Arktisområdet.

Umeå universitets rektor Lena Gustafsson är glad över den goda uppslutningen.
– Det är viktigt att vi stärker våra nätverk för forskning och högre utbildning i norr, inte minst nu, när vi ser hur Arktisområdet mer och mer hamnar i världens blickfång, säger hon.

Förutom de åtta arktiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Kanada, Ryssland och USA, är också universitet i Japan och Storbritannien representerade. Alla medverkande lärosäten är medlemmar i University of the Arctic (UArctic) – en nätverksorganisation med över 170 universitet, institut och andra organisationer som verkar för arktisk forskning och högre utbildning.

En av höjdpunkterna under de tre dagarna är paneldebatten på Sliperiet, torsdag kl. 11.00–12.30. Då diskuterar flera företrädare riktning och användning för arktisk forskning.

Umeås universitets arktiska forskningscentrum, Arcum, står värd för arrangemanget.

Samtidigt med rektorsmötet går ett motsvarande program för studenter och doktorander av stapeln.

Läs hela programmet

Frågor om arrangemangen besvaras av:

UArctics rektorsforum:
Peter Sköld,
föreståndare för Arcum vid Umeå universitet
tel: 070-363 04 21

UArctics studentforum:
Lena Maria Nilsson,
forskningskoordinator på Arcum, Umeå universitet
tel: 070-375 86 42

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.