Skip to main content

Ny bok: En av staten godkänd historia

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 08:00 CEST

I Sverige fanns en statlig förhandsgranskning av läromedel mellan 1938 och 1991. I en ny bok ges ny kunskap om konsekvenserna av denna förhandsgranskning för skolans historieämne. Författare är Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Dessa laddade diskussioner påverkar också i sig själva synen på det förflutna och förändringarna är tydliga om dagens historieläromedel jämförs med de läroböcker som användes i 1940-talets skola.

I En av staten godkänd historia undersöks samhällelig förhandling om historia genom det nyckelhål som den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel utgjorde. Dynamiken i åsiktsförskjutningarna angående vilken historia som var viktig framträder tydligt i just läromedelsgranskningen och de sakkunniga granskarna både hämmade och drev på läromedelsutvecklingen.

Studien visar hur diskussioner om historieläromedel på ett särskilt sätt bidrar till vår kunskap om hur historien förändras i relation till nya uppfattningar om vad i det förflutna som är viktigt att minnas och ge historisk mening.

Kontakt:

Henrik Åström Elmersjö henrik.astrom.elmersjo@umu.se, tel. 090-786 68 16

Läs mer på nordicacademicpress.com

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.