Skip to main content

Ny bok om kroppar och själar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 14:16 CEST

I en ny bok om medicin och de sju dödssynderna handlar det förutom om kroppar och själar även om läkarvetenskap och religion under medeltiden. Här analyseras materiella och naturalistiska förklaringar av mänskligt beetende genom de sju dödssynderna: högmod, avund, vrede, girighet, lättja, lust och frosseri. Författare är Virginia Langum, språkdocent, Umeå universistet och tillika Pro Futura Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala universitet.

I boken Medicine and the Seven Deadly Sins in Late Medieval Literature and Culture diskuteras bland annat hur präster använde läkarvetenskapen både som metafor och som praktik, för att diagnosera och behandla de människor som kom till dem för att bekänna sina synder.

– Trots att många bra studier visar på motsatsen, så återfinns fortfarande föreställningar om att den medeltida kyrkan kvävde vetenskapen, eller att religionen och vetenskapen var varandras fiender, säger Virginia Langum.

– Dock visar den här boken att religiösa författare – båda teologer och präster – uttnyttjade idéer, bilder och praktiker från läkarvetenskapen. På motsvarande sätt erkände medicinska och kirurgiska författare värdet av religion för hälsa och de använde religiösa metaforer och idéer i sina texter.

För vem är boken skriven?

– Det finns ett växande intresse för relationen mellan läkarvetenskapen och det kulturella sammanhang som omger den – och då inte bara under medeltiden.

– Därför förväntar mig jag att den här boken kommer att tilltala akademiker även utanför medeltidsstudier, som inom idéhistoria, religion, litteraturvetenskap, ligvistik, psykologi och medicinsk humaniora.

– Men jag hoppas också att nå en publik utanför akademin. Det har alltid funnits intresse och lockelse till de sju dödssynderna – många böcker, filmer och artiklar skrivs om dem varje år. Men det finns också intresse av läkarvetenskap och determinism. I vilken grad skapar våra kroppar våra föreställningar, känslor, och handlingar? I vilken grad avgör våra kroppar vem vi är?

Finns det något som har överraskat dig under arbetet med boken?

– Den här boken var mycket rolig att skriva. Inte bara på grund av de ofta besjälade bilderna och texterna som beskriver synderna, utan även för att det finns en fascinerande kontinuitet i vårt sätt att skylla på våra kroppar genom historien. En kollega och jag studerar detta fenomen och relaterade historiska faktorer masterskursen Att klandra kroppen.

Hur blev du intresserad av dessa ämnen?

– Min avhandling handlade om dygd. När jag forstatte min akademiska karriär vände jag mig till lasterna – det kändes som en naturlig utveckling.

Läs även artikeln Att klandra kroppen på tidningencurie.se

Se Virginia Langum tala om Blaming the Body (TedX video)

Läs mer på virginialangum.com

Läs mer om masterkursen Blaming the Body

Kontakt:

Virginia Langum, virginia.langum@umu.se, tel. 090-786 90 83

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.