Skip to main content

Ny forskarskola för lärare

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2016 13:29 CEST

Daniel Lindmark

Institutionen för idé- och samhällsstudier har startat en forskarskola i samarbete med Högskolan Dalarna. Temat är "Värdegrund, mångfald och religion". Det är skolhuvudmännen i Dalaregionen som tillsammans med högskolan finansierar utbildningen via samarbetsorganisationen Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna.

Fem lärare med anställning hos de samverkande skolhuvudmännen har antagits till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete. Utbildningen har licentiatexamen som slutmål, och eftersom den bedrivs på halvfart, kommer den att pågå i fyra år. Huvuddelen av utbildningen kommer att genomföras vid Högskolan Dalarna, där doktoranderna har sina arbetsplatser.

Professor Daniel Lindmark fungerar som institutionens koordinator för forskarskolan. Han understryker att verksamheten bygger på långtgående samarbete mellan de två lärosätena:

– Det gäller allt från ledning och kursutveckling till undervisning och handledning. Även om Högskolan Dalarna inte har egna forskarutbildningsrättigheter, har man en mycket hög kompetens inom det aktuella området.

Den nya forskarskolan bygger på positiva erfarenheter av tidigare samarbete inom forskarskolan Historiska medier, som finansierades av Vetenskapsrådet 2011–2014. Då var Daniel Lindmark föreståndare och professor Monika Vinterek lokal koordinator vid Högskolan Dalarna. Den funktionen har Vinterek också i den nya forskarskolan.

– Det är mycket roligt att vi kan fortsätta samarbetet, säger Monika Vinterek. Institutionen för idé- och samhällsstudier har en välfungerande forskarutbildning och en vilja att hitta konstruktiva lösningar. Det gör samarbetet smidigt.

Forskarskolan hade sin upptakt vid ett internat i Tällberg den 5–6 september. Förutom doktorander, handledare, lärare och koordinatorer deltog även doktorandernas skolledare.

– Eftersom forskarskolan bygger på samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten är det viktigt att skolledarna finns med redan från början, förklarar Monika Vinterek. Det handlar om att skapa legitimitet för satsningen och att bädda för att den kompetens doktoranderna utvecklar tas till vara inom skolan.

Daniel Lindmark framhåller att den nya forskarskolan också har betydelse för institutionen för idé- och samhällsstudier. Förutom att lärare får möjlighet att utveckla kurser, undervisa och handleda på forskarnivå, stärker forskarskolan den religionsdidaktiska forskningsprofilen.

– Vi har en allt starkare religionsdidaktisk forskning vid institutionen, hävdar Daniel Lindmark. Flera av våra lärare har på sistone orienterat sig åt det hållet, och vi har börjat formera en forskningsmiljö, delvis i anslutning till den SO-didaktiska forskningssatsning som Lärarhögskolan finansierar. Forskarskolan fyller en viktig funktion i det sammanhanget.

Läs mer om forskningsmiljön i religionsdidaktik och religionspedagogik

Kontakt:

Daniel Lindmark, daniel.lindmark@umu.se, tel. 090-786 62 50

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.