Skip to main content

Ny termin med nära 23 000 antagna studenter

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 08:34 CEST

Umeå universitet ligger på en tredjeplats i landet när det gäller antalet antagna studenter – 22 600 har kommit in på höstens program och kurser. Och när höstterminen startar den 31 augusti förväntas klart fler än ifjol börja utbilda sig till lärare, socionom och civilingenjör i energiteknik.

Antalet antagna studenter minskar i hela landet jämfört med förra året, men i Umeå går utvecklingen åt motsatt håll. I höst förväntas exempelvis 4 817 programstudenter och 17 516 kursstudenter börja vid Umeå universitet. Totalt är 22 600 studenter antagna, något som innebär en ökning med 1,5 procent jämfört med ifjol.

För lärarutbildningarna ser läget ljusare ut än på länge. Antalet antagna ökar i hela landet, så också i Umeå. Jämfört med ifjol har 120 fler antagits till lärarutbildningarna vid Umeå universitet. Det motsvarar en ökning på 16 procent, vilket är mer än den genomsnittliga ökningen i landet på 9 procent.

– Det är väldigt roligt att trenden med allt fler antagna till våra lärarutbildningar håller i sig. Extra viktigt är det att ämneslärarutbildningarna ökar. Lärarutbildningarna är de för regionen och landet kanske viktigaste utbildningarna, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Även flera andra stora utbildningsprogram har ökat, däribland socionomutbildningen och civilingenjörsprogrammet i energiteknik. Positiv utveckling har också utbildningarna till datavetare och studie- och yrkesvägledare.

På måndag den 31 augusti startar höstterminen för de flesta studenter på Umeå universitets utbildningar. Torsdagen den 3 september hålls en välkomstmässa för nya studenter i Universum och Lindellhallen, med ungefär 140 utställare.

– Det är viktigt att alla studenter känner sig riktigt välkomna, både till universitetet och till Umeå. I år hoppas jag också att många vill vara med och delta vid universitetets jubileumsvecka, som startar den 12 september, säger Anders Fällström.

Mer om Välkomstmässan den 3 september

Umeå universitet firar 50 år

Ett av universitetets nya utbildningsprogram är:

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi

För ytterligare information, kontakta gärna:


Anders Fällström,
prorektor vid Umeå universitet

Telefon: 070-493 85 27

E-post: anders.fallström@umu.se

För mer information om studentstatistik, kontakta:

Robert Axebro,
utredare vid planeringsenheten, Umeå universitet

Tel: 090-786 71 94

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.