Skip to main content

Nya synsätt i bildundervisningen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:08 CET

Anna Widén Foto: Per Melander, Umu

Skolans bildundervisning påverkas i hög grad av de senaste årens samhällsförändringar och dess medieutveckling som sprider och skapar nya bilder. Samtidskonst är en del av den samtida visuella kultur som i sin tur kan innebära nya inslag och förhållningssätt i bildundervisningen. Det menar Anna Widén i en ny avhandling i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Anna Widén utbildade sig till bildlärare på 1990-talet. Efter att ha arbetat vid folkhögskola i många år fortsatte hon sedan med att undervisa på lärarutbildningen vid Umeå universitet.

– Min egen lärarbakgrund har skapat en nyfikenhet för hur bildlärare i andra skolformer arbetar. Bildundervisning berörs i hög grad av de senaste årens medieutveckling och samhällsförändringar, det omfattar nya sätt att skapa bilder och möjligheter att sprida dem, säger Anna Widén och fortsätter:

– Konstnärligt gestaltande är en del av samtidens visuella kultur. Det berör bild- och konstundervisning. Samtidskonstens teman och tekniker utmanar skolans bildundervisning på flera sätt men kan också vara en läranderesurs som är stärkande i demokratiska obligatoriska undervisningsformer. Samtidskonsten kan innebära nya inslag och förhållningssätt även i utbildningar där lärande om konst är mera centralt.

De förändringar som skett inom konstvärlden kräver uppmärksamhet och är något lärarna förhåller sig till på olika sätt. Samtidigt erbjuder undervisning i olika skolformer olika förutsättningar för att lyfta in nya inslag och förändra undervisningsmetoder.

– Jag har gjort fallstudier där lärare i olika skolformer fått delta i kompetensutvecklingsdagar på Bildmuseet som är ett museum för samtidskonst vid Umeå universitet.

Dessa studier har sedan varit en utgångspunkt för att studera hur samtidskonsten kan lyftas in som undervisningsinnehåll. Det tillstånd som presenteras i avhandlingen ger en bild av relationen mellan konstvärlden, skolan och lärarkulturerna.

- Jag tänker mig att min avhandling kan vara en resurs i utveckling av lärarutbildning med inriktning mot bild och formande av vidareutbildning för bildlärare. Men den riktar sig också till lärare och andra som vill veta mera om samtidskonst och bildundervisning.

Avhandlingen Bildundervisning i möte med samtidskonst: Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer finns publicerad digitalt

Kontakt:

Anna Widén, anna.widen@umu.se, tel. 0730-59 51 58, fr o m 1 jan 2017 ny prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen.

Pressbild

Om disputationen:

Fredag 25 november försvarar Anna Widén, i ämnet pedagogiskt arbete, Umeå unitversitet, sin avhandling Bildundervisning i möte med samtidskonst: Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Humanisthuset, Hörsal G. Opponent är Venke Aure, docent, Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag, Högskolan i Oslo och Akershus  

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.