Skip to main content

​​Nyttiggörande och samverkan nyckelord i Företagsforskarskolan

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 08:49 CEST

Företagsforskarskoalns föreståndare Anna Linusson och samordnare Benkt Wiklund. Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitets framgångsrika Företagsforskarskola kör igång tolv nya doktorandprojekt med tio olika industripartners. Den samfinansierade forskarutbildning är en vinn-vinn situation som ger både företaget och doktoranden ny kompetens.

– Vi ser att det generellt går väldigt bra för våra doktorer efter examen. Innovationsförmåga, vidsynthet och öppenhet är mervärden som gör dom lite extra användbara och tillämpbara i arbetslivet, säger föreståndare Anna Linusson, professor i kemi vid Umeå universitet.

Just nu pågår rekrytering av doktorander till de tolv projekten i den sjätte omgången av Umeå universitets Företagsforskarskola. Idén med Företagsforskarskolan är att skapa förutsättningar för samarbete mellan doktorand, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

– Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och genererar ny kunskap som i många fall kan leda till utveckling av nya produkter och bidra till samhällsnyttiggörande, säger Bengt Wiklund, samordnare för Företagsforskarskolan, Umeå universitet.

Doktoranderna får under sin fyraåriga utbildning ett skräddarsytt kurspaket för att vara väl förberedda för arbete utanför akademien. Här ingår generiska kurser i ämnen som exempelvis gruppdynamik, samverkan, hållbarhet, innovation och affärsjuridik. De deltar också i ett antal workshops där de besöker varandras industripartners för att få insikt i alla projekt.

Alla doktorander har sin arbetsplats på olika fakulteter vid universitetet. När de samlas för gemensamma moment är miljön multidisciplinär där deltagarna har varierande utbildningsbakgrundoch kommer från olika länder.

– Doktoranderna följs åt och utbyter kunskaper under utbildningsåren och det brukar uppstå en unik dynamik i gruppen eftersom de går in i diskussioner med olika infallsvinklar. De får många aha-upplevelser av varandra, säger Benkt Wiklund.

Det ingår också en tre månader lång industripraktik i utbildningen där Företagsforskarskolan tar hela lönedelen.

– Då får doktoranden vidga sig utanför sitt projekt och jobba med uppgifter som ger andra lärdomar. Företaget får en bonus i form av arbetskraft och dessutom vetskap om vad de kan använda doktorandens kompetens till, säger Benkt Wiklund.

Företagsforskarskolan har hittills omfattat 36 manliga doktorander och 14 kvinnliga. Av 26 utexaminerade till och med vårterminen 2018 är nio personer i arbete utanför akademin och 14 inom akademin. Sedan 2008 har Företagsforskarskolan tagit in 10-14 företagsdoktorandresurser vartannat år. I höst firar Företagsforskarskolan 10-årsjubileum.

April 2019 öppnar Företagsskolan upp för nya samarbetsprojekt med nya industriella partners där doktorander ska rekryteras med start 2020.

Mer information om Företagsforskarskolan

Företagspartners 2018:

FOI, Swedish Defence Research Agency

NIVA Norwegian Institute for Water research

Codemill AB

ATEA

Vakin

Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun

Glesbygdmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting

Umeå energi

Absolicon

MacGregor Sweden AB

Mer läsning:

ATEA stöttar doktorand

För mer information, kontakta gärna:

Anna Linusson, Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Telefon: 070-545 04 56
E-post: anna.linusson@umu.se

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.