Skip to main content

OBS! Rättelse angående ”Encyclopedia of the Barents Region”

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 14:12 CEST

Rättelse angående tidigare pressmeddelande om ”Encyclopedia of the Barents Region” den 21 oktober.

I samband med pressmeddelandet smög det in sig faktafel i ingressen. Nedan ses en rättad och korrekt version av ingress-texten:

I ett nytt uppslagsverk kallat ”Encyclopedia of the Barents Region” presenteras omfattande kunskap om historia, ekonomi och kultur i Barentsregionen. Encyklopedin är ett internationellt vetenskapligt projekt med deltagare från framförallt Norge, Sverige, Finland och Ryssland. En rad forskare vid Umeå universitet har medverkat som artikelförfattare och utgör tillsammans med huvudredaktören Mats-Olov Olsson och två av de biträdande redaktörerna, Fredrick Backman och Björn Norlin Umeå universitets bidrag till bokverket. Bokens förord är skrivet av Thorvald Stoltenberg och Michail Gorbatjov.

Länk till nyheten

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.