Skip to main content

Örjan Wikforss blir tillförordnad rektor för Arkitekthögskolan

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 14:51 CET

Örjan Wikforss, arkitekt och professor, blir tillförordnad rektor för Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han är sedan januari 2010 ledamot i högskolans styrelse och är därför också väl förtrogen med verksamheten.

– Det känns mycket bra att Örjan Wikforss kliver in i rollen som tillförordnad rektor. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta i ledande positioner både som praktiker och akademiker. Jag har högt förtroende för hans stora erfarenhet och kunskap inom arkitekturområdet. Hans erfarenhet av Arkitekthögskolan här i Umeå är förstås också ovärderlig, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Umeå universitet har påbörjat rekryteringen av en ny rektor för Arkitekthögskolan. Örjan Wikforss kliver på sitt uppdrag som tillförordnad rektor redan idag och kommer att fortsätta fram till dess att en ny rektor är på plats.
– Arkitekthögskolan i Umeå har en unik profil. Den har alla möjligheter att utvecklas till en internationellt topprankad skola. Jag är glad om jag kan medverka till detta, säger Örjan Wikforss.

Örjan Wikforss är idag verksam som arkitekt och forskare i Arkitekturanalys sthlm AB. Som praktiker har han tidigare drivit Wikforss Arkitektkontor med ett tjugotal medarbetare i Uppsala. Han har arbetat i White arkitekter samt varit VD för FFNS Arkitekter och chef för IT och FoU i Sweco.

År 2007 blev Örjan Wikforss professor i projektkommunikation vid KTH och är sedan 2012 knuten till Institutionen för fastigheter och byggande som professor emeritus. Han disputerade i arkitektur 1977 och utsågs till docent i formlära 1980. Han har varit adjungerad professor vid Chalmers Arkitektur (1986-1996), SLU Landskapsplanering (1994-2000) och gästprofessor vid Institutionen för industriell ekonomi, KTH (2000-2006). Hans huvudintresse och ”röda tråd” är kommunikation i olika former inom arkitektur, planering och byggande.

Örjan Wikforss är vice ordförande i Sveriges Arkitekter och ordförande i Utbildnings- och forskningsutskottet. Han tillhör styrgruppen för den nationella forskarskolan ResArc: Swedish Research School in Architecture. Dessutom är han är ledamot av styrelsen för stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, och IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
Telefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Örjan Wikforss
Telefon: 070-513 08 80
E-post: orjan.wikforss@arkitekturanalys.se

Pressbild av Örjan Wikforss


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.