Skip to main content

Omkring två miljoner kronor till forskning som kan leda till en teknisk revolution

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:26 CEST

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har anslagit 1.980.000 kr till doktor Tatiana Makarova, institutionen för fysik, Umeå universitet, för inköp av utrustning som mäter magnetiska egenskaper.

- Utrustningen är mycket viktig för att genomföra det stora forskningsprojektet om magnetiskt kol som startade vid Umeå universitet 2003. Men även studenterna kommer att få nytta av den i sin utbildning, säger Tatiana Makarova som är mycket glad över anslaget.

- Med hjälp av detta instrument kan man få information om elektronernas uppträdande, växelverkan mellan molekyler och olika typer av strukturändringar som är viktigt för att förstå de fysikaliska mekanismer som gör rent kol magnetiskt eller supraledande, förklarar Makarova.

Den forskargrupp vid Umeå universitet som leds av professor Bertil Sundqvist och Tatiana Makarova har lyckats tillverka rent kol som är magnetiskt vid rumstemperatur. Upptäckten publicerades 2001 i tidskriften Nature och fick stor internationell uppmärksamhet.

Under det senaste årtiondet har flera organiska magneter baserade på kolföreningar upptäckts. Men de har varit opraktiska. För att kunna tillverka kraftiga och enhetliga magneter måste forskarna lära sig mer om långa kedjor av kolmolekyler och varför kolet blir magnetiskt.

- Om vi kunde förstå hur rent kol blir magnetiskt så skulle vi också kunna tillverka nya material som kan revolutionera tekniken. Magnetiska fullerener, kolmolekyler, skiljer sig från metaller eftersom de är halvledare eller elektriska isolatorer. Dessutom kan de förändra sina magnetiska egenskaper när de utsätts för laserljus. Denna mekanism är mycket intressant om man vill tillverka optiska dataminnen med hög lagringskapacitet, förklarar Makarova.

Kolmagneter är lättare än metallmagneter och skulle kanske också kunna vara billigare. Organiska magneter skulle alltså kunna användas för att utveckla lätta transformatorer, generatorer och motorer.

- Magnetiskt kol är definitivt mer miljövänligt än magnetiska metaller. Kol är biokompatibelt och kan användas inom medicinen i till exempel konstgjorda plasthjärtan, säger Tatiana Makarova.

Mer information om forskningsprojektet (på engelska): http://www.phys.umu.se/nano_phys/Magnetic_Carbon/index.htm

Kontaktpersoner:
Tatiana Makarova
Tel: 090 - 786 50 04
tatiana.makarova@physics.umu.se

Bertil Sundqvist
Tel: 090-786 74 88
E-post: bertil.sundqvist@physics.umu.se

Carina Dahlberg
carina.dahlberg@adm.umu.se
Tel: 090-786 53 62
Mobil: 070-621 33 68
Fax: 090-786 54 89