Skip to main content

Pax Nordica 2013 ”Militär teknikutveckling – hot eller löfte?”

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:58 CET

"Militär teknikutveckling – hot eller löfte?" är temat för Pax Nordica 2013. Syftet med detta årligt återkommande arrangemang är att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Seminariet äger rum den 28 februari och är öppet för alla som vill delta.

Ur ett globalt perspektiv präglas dagens säkerhetspolitiska situation av stora motsägelser. En av de mer påtagliga är att det blir färre och färre storskaliga krig i världen, samtidigt som hela tiden växande summor pengar spenderas på olika vapensystem. Den tekniska utvecklingen skapar nya säkerhetspolitiska möjligheter och hot. För ett litet land som Sverige finns risken att de tekniska kraven blir så kostnadskrävande att de slukar förutsättningarna för det militära försvaret att möta upp de säkerhetspolitiska kraven.
– Sverige ligger i framkant som tillverkare och exportör av framgångsrika militära produkter. Fortsatt utveckling av svensk spetsteknologi har betydelse för industri och arbetstillfällen, ofta med tillämpning inom civila områden som bidrar till Sveriges status som högteknologisk nation med inflytande på strategiska världsmarknader, säger Niklas Eklund, samordnare för Pax Nordica 2013.

Men vilken betydelse har den svenska teknikutvecklingen för landets säkerhet och försvarsförmåga? Militär teknikutveckling kräver stora investeringar samtidigt som olika vapensystem utvecklas i generationer som åldras snabbt. JAS är ofta diskuterat i media som uttryck för en gammal militär-industriell satsning som eventuellt överlevt sig själv under 2000-talets andra årtionde. En mera sällan debatterad men minst lika brännande fråga är hur teknikutvecklingen ser ut i omvärlden? Kan, och bör, Sverige försöka hänga med?

Frågor som kommer att behandlas är:
• Vilken slags krig kan föras med modern teknologi?
• Hur ser den militärtekniska utvecklingen ut i vårt eget närområde, Östersjöområdet och Arktis?
• Har vi råd och behöver vi de gamla vapengrenarna, dvs. armé, marin och flygvapen så som vi känner dem idag?
• Är svensk vapenhandel och – export nödvändig för den nya, icke-neutrala svenska säkerhetspolitiken?
• Är strategisk export av IT att betrakta som vapenexport?

Arrangörer för Pax Nordica är: Umeå universitet, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten och Umeå kommun i samarbete med FOI.

Plats: Humanisthuset, hörsal E
Tid: kl. 13.00-17.00

Program den 28 februari
13.00 Öppning av Pax Nordica 2013 Prorektor Kjell Jonsson
13.10-13.35 Behöver vi dagens försvarsgrenar? Överste Ronny Modigs, Högkvarteret
13.40-14.05 Svensk försvarspolitik, mänsklig säkerhet och vapenexport Ordförande Anna Ek, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
14.10-14.35 Weapons used in current conflicts Senior researcher Siemon Wezeman, SIPRI
14.35-14.55 Paus med fika
14.55-15.20 Svensk materielförsörjning: koncept, val och konsekvenser Analytiker Mikael Wiklund, FOI
15.25-15.50 Behövs nya Super-Gripen och annan högteknologisk materiel? Frilansjournalist Christer Åhström
16.00-17.00 Paneldiskussion Moderator: Abrak Saati, statsvetenskapliga institutionen

För mer information kontakta gärna:
Niklas Eklund, lektor i statsvetenskap, Umeå universitet
E-post: niklas.eklund@pol.umu.se
Tel: 090-786 61 72


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.