Skip to main content

Pax Nordica 2019: Säkerhet i ett nationernas Europa som återuppstår - håller mångsidigheten på att falla sönder?

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 10:40 CEST

Inbjudan till det säkerhetspolitiska symposiet Pax Nordica, 4 april 2019.

Under en lång tid har internationell organisering, t.ex. inom ramen för EU, NATO och WTO utgjort grundbulten för att säkerställa stabilitet och fred. På väg mot 2020-talet börjar emellertid ett antal händelser och handlingar skaka om fundamentet. EU vacklar fortfarande efter vågen av massimmigration, samtidigt som både väpnad konflikt och snabb politisk förändring pågår i de östra delarna av Europa. Brexit prövar EU:s grundläggande struktur. NATO är involverat i en rad regionala konflikter samtidigt som en intern debatt om budgetfrågor frestar på medlemsstaterna. Nationalismen växer i stora delar av världen.

Kan multilaterala säkerhetsgarantier överleva, eller på något sätt anpassas? Har demokratin förlorat sin roll som gemensam grund för fredliga partnerskap? Är Ryssland en vinnare om nationalism och bilateralism övertrumfar multilateralism i Europa? Borde Tyskland upprusta och inta en mer kraftfull roll i den europeiska säkerhetsstrukturen? Har migrations- och miljöfrågor någon chans på de framväxande, alltmer nationellt präglade politiska dagordningarna i Europa? De är några av de frågor som diskuteras vid Pax Nordica 2019.

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige. Arrangörer är Umeå universitet, Allmänna försvarsföreningen i Västerbotten, FOI och Umeå kommun.

Pax Nordica är öppet för alla och kostnadsfritt.

Datum: 4 april 2019, kl 13.00 – 17.00
Lokal:
Humanisthuset Hörsal E, Umeå universitet
Program och mer information:
se hemsidan www.umu.se/pax-nordica/

Vid frågor, kontakta gärna: Niklas Eklund, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, niklas.eklund@umu.se, www.umu.se/personal/niklas-eklund

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.