Skip to main content

Pedagogiskt pris för rollspel om personal

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 15:22 CET

Pedagogiska pristagare vid samhällsvetenskaplig fakultet: Fredrik Åberg, Johan Örestig, Christer Mårtensson, Leif Stening Foto: Ulrika Sahlén och Leif Stening.

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2019 går till ett lärarlag inom personalvetarprogrammet. Pristagarna arbetar med ett rollspel där studenterna får testa sin kunskap under autentiska former i den fiktiva kommunen Gnetlanda. Priset består av ett diplom och en prissumma om 30.000 kronor.

Den första varianten av rollspelet på personalvetarprogrammet infördes redan 1995 och har sedan dess utvecklats och blivit än mer omfattande. Lärarlaget som jobbar med modellen idag består av universitetsadjunkt Leif Stening, Sociologiska institutionen, universitetslektor Johan Örestig, Pedagogiska institutionen, Christer Mårtensson, Region Västerbotten, och Fredrik Åberg, Umeå kommun.

– Vårt rollspelsupplägg är, så vitt vi vet, unikt i Sverige bland de 19 lärosäten som ger personalorienterade program. Vi i lärarlaget upplever att denna kurs är något av höjdpunkten i vår lärargärning, när vi ser hur studenterna växer och knyter ihop sina samlade teoretiska kunskaper med praktiska handlingsstrategier, säger lärarlaget.

Lärarlaget kommer att motta priset i samband med Umeå universitets vårpromotion den 19 maj 2019.

Pristagarna:
Leif Stening, universitetsadjunkt, Sociologiska institutionen
Johan Örestig, universitetslektor, Pedagogiska institutionen
Christer Mårtensson, Region Västerbotten
Fredrik Åberg, Umeå kommun.

För mer information, kontakta gärna:
Leif Stening, kursansvarig
Telefon: 090-786 52 51
E-post: leif.stening@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.