Skip to main content

Penicillin biter fortfarande på öroninflammationer

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 20:22 CET

Mycket talar för att den skandinaviska modellen för behandling av öroninflammationer fortfarande fungerar. Det visar Eva Westman i den avhandling hon försvarar 12 december.

Öroninflammation är en av barnaårens vanligaste sjukdomar och den enskilt vanligaste orsaken till antibiotikabehandling av små barn. I Sverige har sjukvården under många år fortsatt att använda den skandinaviska behandlingsmodellen, med penicilliner som förstahandspreparat mot öroninflammationer medan man i många andra länder gått över till bredspektrumantibiotika. Bakterieresistens varierar betydligt mellan olika länder, vilket tyder på att ländernas olika behandlingsprinciper spelar roll för resistensutvecklingen. Frågan är om vår behandlingsstrategi kommer att ha fortsatt lika goda resultat.

De frågor som Eva Westman försökt besvara är: Är en obehandlad öroninflammation bättre än en antibiotikabehandlad öroninflammation för utvecklingen av infektionsförsvaret? Har bakterier med förvärvad antibiotikaresistens mindre sjukdomsframkallande förmåga? Kan bakterieenzymet beta-laktamas (som bryter ner penicilliner) alltid neutralisera penicilliner? Är alla bakterier som orsakar öroninflammationer lika viktiga att behandla?

Till detta ändamål har hon använt en djurmodell där en femdagars kur med penicillinet amoxillicin gavs. Kuren visade sig förkorta öroninflammationen jämfört med en kontrollgrupp. Amoxicillinbehandlingen påverkar inte immunsvaret negativt. Vid en andra öroninflammation visade sig de som fått antibiotika vid första öroninflammationen ha ett lika gott skydd som de som inte fått behandling.

De tre vanligaste bakterierna som orsakar öroninflammationer är Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis. Idag finns en ökande förekomst av resistens hos dessa bakterier. M. catarrhalis bryter i stort sett alltid ner penicilliner men det visades att den orsakar en lindrig öroninflammation jämfört med de övriga bakterierna. Med penicilliner kan man fortfarande behandla de mest sjukdomsframkallande bakterierna.

Eva Westman arbetar som specialistläkare på öron-, näs- och halskliniken i Sundsvall. Hon är uppväxt i Arvidsjaur, Norrbotten, och har genomfört sin forskning vid Umeå och Lund Universitet. Hon nås på telefon 060-18 10 00 (vxl) eller 070-698 59 90. E-post: eva.westman@lvn.se.

Fredagen den 12 december försvarar Eva Westman, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Umeå Universitet, samt Jubileumsinstitutionen, Otorhinolaryngologi, Lunds Universitet, sin avhandling med titeln Experimental Acute Otitis Media: Aspects on treatment, protection and structural changes. Svensk titel: Experimentell akut otit: Studie av behandling, skydd och strukturella förändringar.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Bengt Carlsöö, Öron-, näs- och halsenheten, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm.

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-162

Bertil Born, Informatör, medicinsk-odontologisk fakultet
E-post: bertil.born@adm.umu.se
Tel: 090-786 60 58